VYHĽADÁVANIE

Rýchle vyhľadávanie

DRAŽBY NEHNUTEĽNOSTÍ, DOMOV, BYTOV OKRES BREZNO

Dražba rodinného domu, Polomka, okres Brezno

Dražba rodinného domu, Polomka, okres Brezno

Lokalita:
Polomka, okres Brezno
Obhliadka:
21.7.2017 o 15:00
Dražba:
4.8.2017 o 09:00
Dražobník:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., správcakonkurznej podsaty úpadcu Milan Puliš, nar.1.12.1976, bytom Hviezdoslavova č. 27/66, Žiar nad Hronom

Vyvolávacia cena

35 000,00 €

Dražba 3-izb.bytu, Závadka nad Hronom, okres Brezno

Dražba 3-izb.bytu, Závadka nad Hronom, okres Brezno

Lokalita:
Závadka nad Hronom, okres Brezno
Obhliadka:
29.6.2017 o 14:00, 12.7.2017 o 14:00
Dražba:
17.7.2017 o 12:30
Dražobník:
Dražobná spoločnosť, a. s.

Vyvolávacia cena

14 040,00 €

Dražba 2-izb.bytu, Brezno, okres Brezno

Dražba 2-izb.bytu, Brezno, okres Brezno

Lokalita:
Brezno, okres Brezno
Obhliadka:
21.6.2017 o 12:00, 28.6.2017 o 12:00
Dražba:
7.7.2017 o 11:00
Dražobník:
Auctioneer s. r. o.

Vyvolávacia cena

neuvedené

Dražba rodinného domu, Čierny Balog, okres Brezno

Dražba rodinného domu, Čierny Balog, okres Brezno

Lokalita:
Čierny Balog, okres Brezno
Obhliadka:
6.6.2017 o 12:00
Dražba:
21.6.2017 o 14:00
Dražobník:
SAN&DRUM INVEST s.r.o

Vyvolávacia cena

15 000,00 €

Dražba 1-izb.bytu, Valaská, okres Brezno

Dražba 1-izb.bytu, Valaská, okres Brezno

Lokalita:
Valaská, okres Brezno
Obhliadka:
31.5.2017 o 11:00, 7.6.2017 o 11:00
Dražba:
15.6.2017 o 12:30
Dražobník:
LICITOR group, a.s.

Vyvolávacia cena

12 000,00 €

Dražba 3-izb.bytu, Brezno, okres Brezno

Dražba 3-izb.bytu, Brezno, okres Brezno

Lokalita:
Brezno, okres Brezno
Obhliadka:
16.5.2017 o 14:00, 15.5.2017 o 10:00
Dražba:
8.6.2017 o 11:00
Dražobník:
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.

Vyvolávacia cena

43 300,00 €

Dražba 1-izb.bytu, Brezno, okres Brezno

Dražba 1-izb.bytu, Brezno, okres Brezno

Lokalita:
Brezno, okres Brezno
Obhliadka:
2.5.2017 o 10:00, 3.5.2017 o 10:00
Dražba:
9.5.2017 o 09:00
Dražobník:
MIONEX, s.r.o.

Vyvolávacia cena

8 200,00 €

Dražba Čierny Balog, okres Brezno

Dražba Čierny Balog, okres Brezno

Lokalita:
Čierny Balog, okres Brezno
Obhliadka:
neuvedené
Dražba:
19.4.2017 o 13:30
Dražobník:
SAN&DRUM INVEST s.r.o

Vyvolávacia cena

neuvedené

Dražba bytu, Valaská, okres Brezno

Dražba bytu, Valaská, okres Brezno

Lokalita:
Valaská, okres Brezno
Obhliadka:
10.4.2017 o 11:20, 27.3.2017 o 11:20
Dražba:
18.4.2017 o 11:00
Dražobník:
Dražobná spoločnosť, a. s.

Vyvolávacia cena

14 800,00 €

Dražba rodinného domu, Polomka, okres Brezno

Dražba rodinného domu, Polomka, okres Brezno

Lokalita:
Polomka, okres Brezno
Obhliadka:
27.3.2017 o 12:00, 10.4.2017 o 12:00
Dražba:
18.4.2017 o 09:40
Dražobník:
Dražobná spoločnosť, a. s.

Vyvolávacia cena

35 000,00 €

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk