VYHĽADÁVANIE

Rýchle vyhľadávanie

DRAŽBY NEHNUTEĽNOSTÍ, DOMOV, BYTOV DOLNÉ PRÍBELCE

Dražba rodinného domu, Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Dražba rodinného domu, Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Lokalita:
Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš
Obhliadka:
31.5.2022 o 10:00, 7.6.2022 o 10:00
Dražba:
20.6.2022 o 11:00
Dražobník:
SPHYRNA Insolvency, k.s., správca úpadcu Simona Krnáčová, nar. 03.09.1978, bytom Ľ. Štúra 834/13, 990 01 Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena

12 000,00 €

Dražba domu, Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Dražba domu, Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Lokalita:
Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš
Obhliadka:
15.3.2022 o 10:00, 22.3.2022 o 10:00
Dražba:
30.3.2022 o 11:00
Dražobník:
SPHYRNA Insolvency, k.s., správca úpadcu Simona Krnáčová, nar. 03.09.1978, bytom Ľ. Štúra 834/13, 990 01 Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena

12 000,00 €

Dražba rodinného domu, Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Dražba rodinného domu, Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Lokalita:
Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš
Obhliadka:
28.8.2020 o 11:30, 27.8.2020 o 11:30
Dražba:
17.9.2020 o 10:30
Dražobník:
Dražby a aukcie, s. r. o.

Vyvolávacia cena

neuvedené

Dražba rodinného domu, Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Dražba rodinného domu, Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Lokalita:
Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš
Obhliadka:
17.7.2020 o 12:30, 16.7.2020 o 12:30
Dražba:
13.8.2020 o 12:00
Dražobník:
Dražby a aukcie, s. r. o.

Vyvolávacia cena

43 000,00 €

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk