Dražba 3-izb.bytu, Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III

Vyvolávacia cena 173 000,00 €
Obhliadka 25.06.2024 o 10:00 hod. 10.06.2024 o 13:00 hod.
Konanie dražby 27.06.2024 10:00 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III
Označenie DD 71/2024
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

PREDMET DRAŽBY :

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 3322
 

Okres: Bratislava III

Obec: Bratislava – Nové Mesto

Katastrálne územie: Nové Mesto

Okresný úrad – katastrálny odbor: Bratislava

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, p.):

s.č. stavby

(popis stavby – Chemická 11,13,15):

Postavený na parc.

Podiel priestoru na spoločných častiach a  spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku (parc. reg. „C“ č. 13698/79 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 570 m2):

Byt č. 9, vchod: Chemická 13, 2.p,

1031

13698/79

7801/142212

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalec pri ohodnotení predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. vychádzal z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, t. j. použil starší znalecký posudok, č. 55/2019 zo dňa 01.12.2019 vypracovaný znalcom Ing. Petrom Pajtinkom. Z predmetného znaleckého posudku z r. 2019 sú použité aj údaje týkajúce sa opisu predmetu dražby a jeho stavu.

Byt, ktorý je predmetom dražby sa nachádza na 1. poschodí (2.NP.) - predposlednom bytového domu. Byt je 3-izbový, znalcom vypočítaná podlahová plocha je o výmere 78,68 m2 + balkón o výmere 1,40 m2. Súčasťou bytu je chodba, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, detská izba, kúpeľňa, WC a pivnica v suteréne bytového domu. Vnútorné úpravy povrchov - vápenné hladké omietky v celom byte. Vnútorné keramické obklady sú v kúpeľni 25 x 35cm s listelou a dekórom okolo celej kúpeľne do výšky cca 200 cm, v priestore WC je keramický obklad 5 x 5cm na 1 bočnej stene do výšky cca 200 cm. V kuchyni okolo kuchynskej linky a sporáka je obklad na báze dreva. V byte je murované jadro. Vnútorné dvere sú hladké, plné aj zasklené v oblôžkových zárubniach. Vstupné dvere do bytu sú hladké, plné, bezpečnostné v kovovej zárubni s prídavným zámkom. Okná v byte sú plastové s vnútornými hliníkovými žalúziami. Povrchy podláh obytných miestností (obývacia izba, spálňa, detská izba) sú z veľkoplošných parkiet. Kuchyňa-PVC podlaha, kúpeľňa, WC keramická dlažba 33 x 33cm, chodba - veľkoplošné parkety. Vykurovanie je ústredné, diaľkové, kotolňa je mimo domu. Radiátory sú oceľové, panelové aj liatinové rebrové s regulačnými ventilmi a pomerovými meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je svetelná 240 V. Ohrev teplej vody je diaľkový z kotolne mimo domu. Vybavenie kuchyne-kuchynská linka s pracovnou doskou na báze dreva s nerezovým dvojdrezom bez odkladacej plochy, batéria páková, vstavaná sklokeramická varná doska, vstavaná elektrická rúra, umývačka riadu, nerezový digestor. Kúpeľňa – 1 x rohová plastová vaňa obložená plastovým obkladom, 2 x atypické keramické umývadlo, 1 x páková batéria vaňová a 2 x batéria umývadlová. WC-splachovacie so zadnou nádržkou. Byt má balkón prístupný z obývacej izby. V spálni je vstavaná skriňa ROLLDOR. V chodbe za vstupnými dverami je nika so vstavanou skriňou. Jedná sa o byt v pôvodnej zástavbe.

Bytový dom, v ktorom sa byt, ktorý je predmetom dražby nachádza je v m. č. Nové Mesto v Bratislave na Chemickej ulici, sídlisko Mierová kolónia. Pozostáva zo 4.NP, a 1.PP, kde sa nachádzajú spoločné priestory, pivnice prislúchajúce k bytom. Nosná konštrukcia obytného domu je murovaná z tehlového muriva s dodatočným zateplením obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom. Vonkajšie úpravy sú na báze umelých hmôt ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému. Deliace konštrukcie sú murované. Vstup je na prízemí a je zabezpečený presklenými dverami s elektromagnetickým zámkom. Zvončeky s informačným panelom sú vedľa vstupných dverí. Poštové schránky sú súčasťou pevného krídla vstupných dverí. Jednotlivé byty sú prístupné dvojramenným schodiskom bez výťahu. Zastrešenie obytného domu - plochá strecha. Obytný dom je napojený na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú, telefónnu prípojku a prípojku káblovej televízie.

 

OPIS STAVU

V dome a v byte boli podľa dostupných informácii realizované nasledujúce stavebné úpravy : - 2009 - zateplenie bytového domu vrátane strechy, výmena vstupných dverí do domu, výmena okien na byte, rekonštrukcia bytu (kuchyne, kúpeľne, WC, vstavaná skriňa v spálni, podlahy v byte.

Stavba bytového domu bola ukončená a odovzdaná do užívania v r. 1948.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z. z. v znení z. 151/95 Z. z. v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov. Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a. s. (IČO: 00 151 653) na byt č. 9, 2.p., vchod Chemická 13, podľa V-37143/2019 zo dňa 22.01.2020 Exekučné záložné právo v prospech Home Credit Slovakia, a. s. (IČO 36234176) na byt č. 9 na 2.p., vchod Chemická 13, podľa exekučného príkazu č. 310EX 132/22 - 16 zo dňa 14.07.2022 (súdny exekútor JUDr. Tomáš Peltzner), Z-17267/2022 Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35937874 na byt č. 9/2.p., Chemická 13 podľa exekučného príkazu 310EX 42/23 zo dňa 31.03.2023 (súdny exekútor JUdr. Tomáš Peltzner), Z-5470/2023
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
U9, a. s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk