Dražba rodinného domu, Veľký Slivník, okres Prešov

Vyvolávacia cena 19 100,00 €
Obhliadka 24.08.2017 o 10:00 hod. 09.08.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 25.08.2017 10:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Veľký Slivník, okres Prešov
Označenie PSO076/17
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

853

Prešov

Prešov

Veľký Slivník

Veľký Slivník

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

28/1

Zastavané plochy a nádvoria

608

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                     

49

28/1

10 - rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom v obci Veľký Slivník, súpisné číslo 49, postavený na parcele č. 28/1 a pozemok parcely registra "C" evidovaný na katastrálnej mape ako parcelné č. 28/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 608 m2, evidované na liste vlastníctva č. 853, k.ú. Veľký Slivník, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom:

Popis rodinného domu je prevzatý z poskytnutého odborného posudku:

Ide o samostatne stojaci, nepodpivničený murovaný rodinný dom, postavený na rovinatom pozemku. Dom je prístupný cez vonkajšie vyrovnávacie schody. Dom má jedno nadzemné podlažie na ktorom sa nachádza zádverie, kuchyňa, kúpeľňa, dve izby, šatník. Z exteriéru je prístupná garáž a kotolňa.

Dom je postavený pravdepodobne na betónových základoch prekladaných kameňom, obvodové muriva je murované z miešaného muriva (pálená tehla, kameň, betón), stropy sú v časti klenbové do kovových nosníkov a drevené trámové s rovným zníženým sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlového tvaru, hambálkovej   konštrukcie   s   prednou   valbou,   krytina   je   z   AZC   šablón,   klampiarske   konštrukcie z pozinkovaného plechu. Okná plastové, dvere drevené hladké, vchodové v bezpečnostnom vyhotovení. podlahy obytných miestností laminátové, ostatné keramické. V kúpeľni je WC,  umývadlo, sprchovací kút. V kuchyni je typová kuchynská linka s nerezovým drezom, elektrický sporák s keramickou platňou a keramický obklad steny.

Rodinný dom je vykurovaný ústredným teplovodným kúrením, kotol plynový, radiátory prevažne liatinové, TÚV z plynového zásobníkového ohrievača. Dom je odkanalizovaný do žumpy mimo hodnotený pozemok, voda je z obecného vodovodu. V roku 2010 bol dom rekonštruovaný, boli vymenené podlahy, okná,  vnútorné povrchové úpravy (omietky a keramické obklady), dlažba, vykurovanie vrátane kotla a ohrievača TÚV, elektrorozvody, sanita, zariaďovacie predmety kúpeľne a kuchyne.

Nebol mi predložený žiadny doklad o veku stavby. Preto pri výpočte použijem rok 1932 z predloženého odborného posudku. Z dôvodu veku stavby a prevedenej rekonštrukcie, opotrebenie domu vypočítam analytickou metódou.

Pozemok:

Pozemok je rovinatý, prístupný cez parc.č. 28/2. Zastavaný je rodinným domom a príslušenstvom. Nachádza sa v centrálnej časti obce, v blízkosti sa nachádza obecný úrad, kostol. V obci je základná občianska vybavenosť. Nachádzajú sa tu všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Obec je vzdialená od krajského mesta cca 20 km.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Poznámka: P 147/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zn.: 590/17/LCO záložným veriteľom : Tatra banka.a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, V544/2012, na parc.C KN 28/1 a rodinný dom súp.č.49 na parc.C KN 28/1, zo dňa 24.3.2017 - č.zmeny 29/17 ČASŤ C: ŤARCHY: V 544/2012 Zmluva o záložnom práve pre Tatra banku,a.s.,Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava 1,IČO:00686930 na parcelu C KN 28/1 a rodinný dom s.č. 49 na parcele C KN 28/1. -pvz 12/12 Z 6022/2015 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 152/2015 zo dňa 9.10.2015 pre JUDr. Barbora Hovanová, Gorkého 8, 052 01 Spišská Nová Ves na parcely C KN 28/1, 28/2 a rodinný dom s.č. 49 na parcele C KN 28/1. -pvz 61/15
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk