Dražba rodinného domu, Partizánske, okres Partizánske

Vyvolávacia cena 95 000,00 €
Obhliadka 03.08.2017 o 15:00 hod. 02.08.2017 o 15:00 hod.
Konanie dražby 15.08.2017 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Partizánske, okres Partizánske
Označenie 008/2017
Stav opakovaná
Kolo Druhé kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú jednak nehnuteľnosti zapísané na LV č.  561 vedenom Okresným úradom Partizánske, katastrálnym odborom, pre okres Partizánske, obec Partizánske, k. ú. Partizánske a to:

PARCELY registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape:

- parcelné číslo 871 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2

- parcelné číslo 872 – Záhrady o výmere 492 m2

a

Stavby:

- Rodinný dom so súpisným číslom 924 postavený na parcele ,,C“ KN parc. č. 871,

jednak súbor hnuteľných vecí podľa Súpisu hnuteľných vecí úpadcu zo dňa 27.02.2017                                   stavaný roldor chodbový (dvojdielna čerešňa), malé kreslo šedé, spálňa komoda malá (šuflíková), roldor presklený spálňový, sedacia súprava obývacia čierna, 2x stolík presklený, televízor strieborný, DVD prehrávač Panasonic, tlačiareň Canon, 5x stoličky strieborné kuchynské, barová stolička, barová stolička, barová stolička, posilovací stroj, skriňová zostava, obývacia skriňa, malá komoda (4 šufle a 2 šufle), malá komoda (4 šufle a 2 otváracie šufle), liatinová spodná časť pece, masážne kreslo (biela koža) ventilátor, kufor čierny, ďalekohľad, zrkadlo v historickom ráme, plechová skriňa, plechová skriňa, plechová skriňa, kufor čierny, kufor čierny,             kufor čierny, smetný kôš, záhradná lampa elektrická, 2x záhradná solárna lampa, 18x tyče na rajčiny, 3x kovo drevené lavice, rohová vaňa, plynový altánkový ohrev, 4x črepníky, drevený dáždnik, 2x kreslá na ryby, 3x malé strešné okná, 7x sudy modré 150 l, 2x sudy biele 50 l,  dvere Delimar, rebrík, 5x prepravka, kosačka Dolmar, drtič konárikov (Atika), biely radiátor, 2x konštrukcia na dáždniky, fúrik, sud 100 l, naviják na hadicu, naviják na hadicu spolu s hadicou, sada náradia, malý kompresor, karbobrúska Black Decker, vŕtačka Hilt, vyrezávačka Asist, 2x vŕtačka malá (Narex, druhá nefunkčná), ručná píla malá HKK 1200, ručná píla (Pro Work), strešná konštrukcia na auto, plynová bomba, sekera fiskars, sekera žlto čierna, plotové nožnice, batar biely,        parozábrana biela, prístrešok na ryby,  malé čerpadlo Gardena, bicykel (ďalej v texte len "predmet dražby").

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom sa nachádza v okresnom meste Partizánske v miestnej časti Šimonovany, vzdialenej od centra mesta cca 2 km. Dopravné spojenie je mestskou hromadnou dopravou. Dom je umiestnený v lokalite s obytnou funkciou, s rodinnými domami so štandardným vyhotovením. Orientácia obytných miestností je sever – juh. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú sieť, telefón, a uličný rozvod plynu.

Súčasťou hlavnej stavby je aj jej príslušenstvo ktoré tvorí:

-  Pristavená garáž

-  Uličný plot

-  Bočné oplotenie

-  Zadné a čiastočne bočné betónové oplotenie

-  Plot záhradný deliaci pri jazierku

-  Kopaná studňa

-  Vodovodná prípojka

-  Vodomerná šachta

-  Kanalizačná prípojka

-  Prípojka plynu

-  Spevnené plochy dláždené

-  Spevnené plochy štrkové

-  Vonkajšie schody na terasu

-  Altánok

-  Voliéry

-  Prístrešok na drevo

-  Záhradné jazierko

Hnuteľné veci sú súborom vybavenia bežnej domácnosti.

OPIS STAVU

Rodinný dom je dvojpodlažnou stavbou, zloženou z 1. a 2. NP. Podľa predložených dokladov znalcovi bola stavba daná do užívania v roku 1973. Podľa informácie vlastníka  bola stavba v roku 2009 rekonštruovaná a k hlavnej stavbe vybudovaná prístavba garáže, ktorá nebola skolaudovaná.

Základy sú betónové s izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú tvorené sendvičovou konštrukciou (murivo- izolant), strop 1. NP je s rovným podhľadom betónový omietaný, na 2. NP je drevený trámový s rovným podhľadom sadrokartónový. Krov je zložitý s nerovnakou výškou hrebeňov s betónovou škridlovou krytinou Mediterran, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu sú nedokončené s chýbajúcimi žľabmi a zvodmi. Oplechovanie parapetov je z hliníkového plechu, vnútorné parapety sú plastové. Fasáda je zateplená hladká bez konečnej úpravy. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú plastové, na 2. NP poschodí s vnútornými hliníkovými žalúziami. Dvere na 1. NP sú hladké plné a zasklené, na 2. NP sú z tvrdého dreva s obložkovými zárubňami. Podlahy na 1. NP sú prevažne betónové s poterom, na 2. NP sú plávajúce laminátové v obytných miestnostiach, v kuchyni a kúpeľni je keramická dlažba. Schodisko na 2. NP je vonkajšie betónové. Vykurovanie je riešené ako ústredné kotlom na zemný plyn v kotolni na 1. NP, kde je osadená WC misa, elektroinštalácia je - svetelná a motorická, istenie je v pôvodnom rozvádzači. Vnútorný vodovod tvorí rozvod teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia so zdrojom kotlom ÚK, , kúrenie je plechové panelové radiátory, v spálni je rebrový liatinový radiátor, vnútorná kanalizácia na 1. NP je kameninovým potrubím od WC, na 2. NP z kúpeľne s WC a z kuchyne je plastovým potrubím. V rodinnom dome je rozvod zemného plynu. Vnútorné keramické obklady sú na 1. NP v časti kotolne, zároveň s obloženým WC, na 2. NP v kúpeľni je obložená vaňa aj WC a stena nad pracovnou doskou v kuchyni. V kuchyni je kuchynská linka z materiálu na báze dreva dĺžky 5,80 m a stredovým pracovným ostrovčekom dĺžky 2,30 m, stropné bodové osvetlenie. V linke je keramické drezové umývadlo s odkladacou  a odkvapkávacou plochou, s pákovou batériou, zabudovanou umývačkou riadu, mikrovlnnou a elektrickou rúrou, plynovým varným panelom a atypickým odsávačom pár. Na 1. NP je v jednej pracovni zavedený rozvod SV a TÚV, umývadlo s ventilovou batériou, podlaha s PVC. V kúpeľni s WC je rohová vaňa, keramické umývadlo s pákovými batériami, stropná osvetľovacia rampa, rebríkový radiátor, WC s kombi misou, bidet, sprchový kút. Na 2. NP v obývacom priestore je kovový krb s uzatvoreným ohniskom.

Garáž je prístavbou rodinného domu, murovanou prízemnou stavbou. Základy  sú betónové pásové so zvislou izoláciou proti vode. Steny sú murované. Strecha je plochá. Podlaha je betónová, presvetlenie je zabezpečené dvoma plastovými oknami. Elektroinštalácia je na 230 V. Strecha garáže je pochôdznou úpravou terasy prístupnej z 2. NP.

Konštrukcia plotu pozostáva z kovových stĺpikov uložených v betónovej podmurovke, výplň tvorí pletivo v kovových rámoch. Výška výplne plotu je 100 cm. Súčasťou plotu sú plotová brána a bránka z rovnakého materiálu.

Kopaná studňa hĺbky 8,5 m priemeru 1000 mm v súčasnosti bez napojenia na čerpadlo.

Vodovodná prípojka je z oceľového potrubia s napojením na verejný rozvod vody. .

Kanalizačná prípojka DN 125 vo dvore rodinného domu je s napojením na verejnú kanalizáciu v komunikácii.

Vodomerná šachta je železobetónová s oceľovým poklopom.

Prípojka plynu DN 25 s napojením na verejný rozvod vedie z komunikácie pred domom cez meraciu a regulačnú zostavu v oplotení.

NN prípojka je kábelová Cu 4x16 mm2 zemná, vedená od verejného rozvodu z komunikácie.

Vonkajšie oceľové schody sú s nerezovým zábradlím vedúce na terasu nad garážou.

Altánok je drevenej konštrukcie pravidelného šesťuholníkového pôdorysu, obsahujúci záhradný krb, zastrešený strechou s krytinou z asfaltových šindľov, podlaha zo zámkovej dlažby. Je vybavený osvetlením a zásuvkou elektro.

Drevené voliéry pre sliepky a psa sú s oplotením zo strojového pletiva s pultovou strechou a plechovou krytinou.

Prístrešok na drevo je postavený z oceľových stĺpikov a drevenou strechou s plechovou krytinou s výplňou strojovým pletivom.

Záhradné jazierko je vymurované z kameňa s preklenutím dreveným mostíkom.

Hnuteľné veci tvoriace predmet dražby sú vecami používanými, javiace známky bežného opotrebenia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 561, Časť Poznámky: - Exekučný príkaz EX 1445/2015 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. parc. č. 871-s.č. 924 (rod. dom), parc. č. 872 vo veci oprávneného: VšZP a.s., pobočka Prievidza, IČO: 35 937 874, súdny exekútor Mgr. Petr Krušina Z 246/16-320/16, - Pod P 252/16 sa poznamenáva Upovedomenie o začatí exekúcie EX 2601/16 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc. reg. 'C' č. 871, 872, rod. dom s. č. 924 na parc. č. 871 v prospech oprávneného: Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, zaslal súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - 1647/16, - Pod P 256/16 sa poznamenáva Upovedomenie o začatí exekúcie EX 2600/16 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc. reg. 'C' č. 871, 872, rod. dom s. č. 924 na parc. č. 871 v prospech oprávneného: Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, zaslal súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - 1666/16, - Pod P 140/17 sa poznamenáva Uznesenie Okresného súdu Trenčín č. 38K/58/2016 v právnej veci vyhláseného konkurzného konania na majetok úpadcu na nehnuteľnosti - parc. reg. 'C' č. 871, 872, rod. dom s. č. 924 na parc. č. 871 - pvz. 718/17, - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 008/2017 (I. kolo). Navrhovateľ: Mgr. Peter Plško, správca konkurznej podstaty úpadcu: Karol Greschner (nar.20.12.1965), zaslal dražobník: GAVILA s.r.o., 1.mája 173/11, 911 01 Trenčín - P 202/17, pvz.987/17, LV č.561, ČASŤ C:ŤARCHY: - Pod Z 1744/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 2601/16 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc. reg .'C' č. 871, 872, rod. dom s. č. 924 na parc. č. 871 v prospech oprávneného: Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, zaslal súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - 1648/16, - Pod Z 1767/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 2600/16 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc. reg. 'C' č. 871, 872, rod. dom s. č. 924 na parc. č. 871 v prospech oprávneného: Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, zaslal súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - 1667/16
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
GAVILA s.r.o
Piaristická 707/25
Trenčín

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk