Dražba rodinného domu, Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 06.02.2017 o 09:00 hod. 27.01.2017 o 13:30 hod.
Konanie dražby 13.02.2017 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto
Označenie BS16-05203
Stav výsledok
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

527

Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Kysucké Nové Mesto

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3389

Zastavané plochy a nádvoria

366

3390/1

Orná pôda

524

3390/2

Zastavané plochy a nádvoria

72

3390/3

Zastavané plochy a nádvoria

78

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele číslo

Druh a popis stavby

443

3389

10 – DOM ČS.443

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 prináležiaci účastníkovi právneho vzťahu č. 1.

 

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

527

Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Kysucké Nové Mesto

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3389

Zastavané plochy a nádvoria

366

3390/1

Orná pôda

524

3390/2

Zastavané plochy a nádvoria

72

3390/3

Zastavané plochy a nádvoria

78

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele číslo

Druh a popis stavby

443

3389

10 – DOM ČS.443

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 prináležiaci účastníkovi právneho vzťahu č. 3.

 

Predmet dražby sa draží ako celok tak ako „stojí a leží“.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom súp.č. 443 na p.č. 3389, Neslušská cesta 11, Kysucké Nové Mesto

Pôvodná časť - z dispozičného hľadiska sa na prvom podzemnom podlaží v pôvodnej časti nachádza pivnica. Do pivnice sa vstupuje z časti prístavby podzemného podlažia. Podlahy sú betónové, okno je jednoduché, dvere sú drevené. Nie je tu žiadne vnútorné vybavenie. Na prvom nadzemnom podlaží pôvodnej časti sa nachádza chodba, schody do podkrovia, komora, kuchyňa a tri obytné izby. Podlahy v obytných izbách a v kuchyni sú plávajúce, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Okná na podlaží sú drevené, dvojité, s vnútornými žalúziami, dvere sú drevené. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva, s nerezovým umývadlom , plynový sporák s odsávačom pár. Pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad. V miestnostiach sú osadené prevažne liatinové radiátory.

Prístavba z roku 1978 - z dispozičného hľadiska sa na prvom podzemnom podlaží v časti prístavby nachádza kotolňa a sklad so schodmi do podzemného podlažia. Podlahy sú keramické, na schodoch je keramická dlažba. Okno je jednoduché, dvere sú drevené. V kotolni je osadený plynový kotol a kotol na tuhé palivo. Na prvom nadzemnom podlaží časti prístavby sa nachádza vstup, zádverie, veranda, kúpeľňa. Podlahy sú prevažne keramické, okná sú drevené, dvere sú drevené, vstupné dvere sú plastové. V kúpeľni je osadená smaltová vaňa, umývadlo a misa WC, v kúpeľni je vyhotovený keramický obklad.

Údržba stavba je primeraná. V roku 1978 bola vyhotovená nová krytina strechy a v rokoch 2008 bola vykonaná celková rekonštrukcia stavby.

 

Hospodársky stavba na parc.č. 3389 - Jedná sa o samostatne stojaci, murovaný objekt, postavený na mierne svahovitom teréne. Objekt je dispozične rozdelený na tri samostatné miestnosti, každá je samostatne prístupná z terénu. Jedná sa o sklad, garáž, a letnú kuchyňu. Objekt je založený na betónových základových pásoch. Obvodové steny sú murované z tehál s vnútornými vápennými omietkami. Strop je železobetónový, s rovným podhľadom. Objekt je zastrešený pultovou strechou a krytinou z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené, dvojité, dvere sú drevené, garážová brána je plechová. V objekte sú vyhotovené vnútorné rozvody vody, kanalizácie, a elektrické rozvody. Z vnútorného vybavenia sa v letnej kuchyni nachádza kuchynská linka smaltová vaňa. Pri kuchynskej linke a pri vani je vyhotovený keramický obklad. Na základe informácií  zo strany vlastníka nehnuteľnosti bol objekt postavený v roku 1978. S ohľadom na použité stavebné materiály životnosť predpokladá znalec na 80 rokov.

 

Predmet dražby rovnako tvoria aj parcely parc.č. 3389, 3390/1, 3390/2, 3390/3. Upozornenie: na parcele č. 3390/2 sa nachádza stavba predajne potravín. Predmetná stavba netvorí predmet dražby !

 

Analýza polohy nehnuteľností: Kysucké Nové Mesto leží na severozápadnej časti Slovenska na pravom brehu rieky Kysuca, medzi mestami Žilina a Čadca.  Oblasť Kysuckého Nového Mesta geograficky spadá do pohorí Javorníkov a Kysuckej vrchoviny, ktorej najvyšším vrchom je Ľadonhora. Dominantou nad mestom je vrch Tábor. Vzdialenosť od Bratislavy 204 km. Mesto sa rozprestiera na rozlohe 2 641 ha. Počet obyvateľov je 15 458 (31.12.2015). Miestnymi časťami sú Budatínska Lehota (611 obyvateľov) a Oškerda (363 obyvateľov). Autobusová doprava je možná z mesta Žilina alebo Čadca. Mestom prechádza železničná trať 127 Žilina - Čadca - Svrčinovec zastávka - Mosty u Jablunkova ČD. Pravidelná premávka mestskej autobusovej dopravy je realizovaná na piatich linkách.

Rodinný dom sa nachádza medzi cestami Neslušská a Dubská v uličnej zástavbe stavieb na bývanie. Cca 200 m severne sa nachádza základná škola, cca 400 m východne je SOŠ strojnícka a športová hala na Športovej ulici.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 45/2017 Poznámka: účastník právneho vzťahu č.1 P 84/2015 - Poznámenáva sa oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45684618 na CKN p. č. 3389, 3390/1, 3390/2, 3390/3 a rod. dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 - 1167/15 P 135/2015 - Poznámenáva sa oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45684618 na CKN p. č. 3389, 3390/1, 3390/2, 3390/3 a rod. dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 - 1566/15 P 148/2016 - Blackside, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava , IČO: 48 191 515 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva ( č. V 2016/09 ) - 1728/16 P 14/2017 - Blackside, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava , IČO: 48 191 515 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe na CKN p. č. 3389 zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m2, CKN p. č. 3390/1 orná pôda o výmere 524 m2, CKN p. č. 3390/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, CKN p. č. 3390/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a rodinný dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 - 121/17 účastník právneho vzťahu č.3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARTIN RIŠIAN - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 3691/11 NA PODIEL ½ VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. iKOLNÍKOVÁ - 814/12 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARTIN RIŠIAN - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 617/12 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ - 820/12 JUDr. MARTIN RIŠIAN , SÚDNY EXEKÚTOR ŽILINA - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1374/2012 PRE POVINNÉHO : PLEVKOVÁ ZUZANA ( 23.7.1971 ) NA PODIEL 1/2 - 1069/12 JUDr. RENÉ MATUŠKA - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 272/13 PRE POVINNÉHO : PLEVKOVÁ ZUZANA ( 23.7.1971 ) NA PODIEL 1/2 - 947/13 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. JOZEF RIŠIAN - UPOVEDOPMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 960/2013 NA PODIEL ½ VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 1315/14 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, IČO: 00151653 - OZNÁMENIE O ZAČATÍ VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA - 1399/14 P 84/2015 - Poznámenáva sa oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45684618 na CKN p. č. 3389, 3390/1, 3390/2, 3390/3 a rod. dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 - 1167/15 P 88/2015 - Poznámenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 53/2015, súdny exekútor JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová prospech oprávneného Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 5, Žilina IČO: 3156490 na podiel 1/2 vlastníka : Plevková Zuzana r. Školníková (23.7.1971 ) - 1202/15 P 148/2016 - Blackside, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava , IČO: 48 191 515 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva ( č. V 2016/09 ) - 1728/16 P 14/2017 - Blackside, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava , IČO: 48 191 515 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe na CKN p. č. 3389 zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m2, CKN p. č. 3390/1 orná pôda o výmere 524 m2, CKN p. č. 3390/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, CKN p. č. 3390/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a rodinný dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 - 121/17 Časť „C“ ŤARCHY: Por.č. 1 Z 1337/2016 - Blackside, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava , IČO: 48 191 514 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0377/2016/CE - ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. V 2016/09 ZO 14.12.2009 - 2049/09 - 1636/16 Por.č. 1 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARGITA ROJČEKOVÁ - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIWE EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 189/13 NA PODIEL 1/2 PRE VLASTNÍKA: PLEVKO JOZEF ( 4.3.1962 ) - 1264/13 Por.č. 1 SÚDNY EXEKÚTOR Mgr. JOZEF DEÁK - EXEKUČNÝ PRÍKAZ ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 4488/13 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKO JOZEF ( 4.3.1962 ) - 1658/13 Por.č. 1 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. RÓBERT RYCHTARČÍK - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 313/12 NA PODIEL 1/2 PRE VLASTNÍKA: PLEVKO JOZEF ( 4.3.1962 ) - 535/14 Por.č. 1 Z 1744/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 233/15, súdny exekútor JUDr. Margita Rojčejková v prospech oprávneného Mesto - Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, IČO: 00314099 na rod. dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 - 1743/15 Por.č. 3 Z 1337/2016 - Blackside, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava , IČO: 48 191 514 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0377/2016/CE - ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. V 2016/09 ZO 14.12.2009 - 2049/09 - 1636/16 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR Mgr. ERIK TÓTH - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1490/09 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ - 895/11 Por.č. 3 DAŇOVÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 655/320/9070/11 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 1165/11 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚKOR JUDr. LADISLAV KOVÁČ PhD. - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 2076/11 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 156/12 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARTIN RIŠIAN - EXEKUČNÝ PRÍKAZ ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 3691/11 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ - 815/12 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARTIN RIŠIAN - EXEKUČNÝ PRÍKAZ ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 617/12 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ - 821/12 Por.č. 3 JUDr. MARTIN RIŠIAN , SÚDNY EXEKÚTOR ŽILINA - EXEKUĆNÝ PRÍKAZ ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1374/2012 PRE POVINNÉHO : PLEVKOVÁ ZUZANA ( 23.7.1971 ) NA PODIEL 1/2 - 1070/12 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. LADISLAV KOVÁČ PhD. - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHOZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1507/12 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ V PODIELE 1/2 -1271/12 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. JOZEF KADUCH - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHOPRÁVA Č. EX 3819/12 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ V PODIELE 1/2 - 659/13 Por.č. 3 DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 9500502/5/1364472/2013 NAPODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 671/13 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARIÁN JANEC - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHOPRÁVA Č. EX 460/13 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ V PODIELE 1/2 - 948/13 Por.č. 3 JUDr. RENÉ MATUŠKA - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 272/13 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA ( 23.7.1971 ) NA PODIEL 1/2 - 1020/13 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. LADISLAV KOVÁČ PhD. - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO Por.č. 3 ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 580/13 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 1183/13 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. LADISLAV KOVÁČ PhD. - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO Por.č. 3 ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 3346/13 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 1184/13 SÚDNY EXEKÚTOR Mgr. ANNA MICHNICOVÁ - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 365/13 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ V PODIELE 1/2 - 1396/13 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR Mgr. ANNA MICHNICOVÁ - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 432/13 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ V PODIELE 1/2 - 1397/13 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR Mgr. ANNA MICHNICOVÁ - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1910/13 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ V PODIELE 1/2 - 1398/13 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARIÁN JANEC - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 3708/13 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ V PODIELE 1/2 - 257/14 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR Mgr. MILAN SOMIK - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 769/13 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 432/14 Por.č. 3 DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 9500503/5/676642/2014 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 538/14 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR Mgr. ANNA MICHNICOVÁ - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 581/14 PRE VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA R. ŠKOLNÍKOVÁ V PODIELE 1/2 - 1097/14 Por.č. 3 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. JOZEF RIŠIAN - EXEKUČNÝ PRÍKAZ ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 960/2013 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 1341/14 Por.č. 3 DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 9500503/5/5014512/2014 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 280/15 Por.č. 3 DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 9500503/5/4184176/2014 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: PLEVKOVÁ ZUZANA - 304/15 Por.č. 3 Z 1330/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 53/15, exekútorsky úrad Žiline, súdny exekútor JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová v prospech oprávneného Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 5, Žilina, IČO: 31563490 na podiel 1/2 vlastníka: Plevková Zuzana ( 23.7.1971 ) - 1368/15 Por.č. 3 Z 1287/2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 651/2016-6, exekútorsky úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr. Dagmar Kováčová v prospech oprávneného BL Telekom collection,s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava, IČO 47150513 zast. SOUKENÍK-ŠTRPKA,s.r.o.,Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, IČO 36862711 na podiel 1/2 vlastníka: Plevková Zuzana ( 23.7.1971 ) - 1129/16 Por.č. 3 Z 1348/2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 421/2016, exekútorsky úrad Žiline, súdny exekútor JUDr. Margita Rojčeková v prospech oprávneného Mesto Kysucké Névé Mesto, Námestie slobody č.94, 02401 Kysucké Nové Mesto, IČO 314099 na podiel 1/2 vlastníka: Plevková Zuzana ( 23.7.1971 ) - 1363/16 Por.č. 3 Z 1083/2016 - Daňový úrad Žilina - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 103081655/2016 na CKN p. č. 3389 zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m2, CKN p. č. 3390/1 orná pôda o výmere 524 m2, CKN p. č. 3390/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a rodinný dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 na podiel ½ vlastníka: Plevková Zuzana - 1414/16 Por.č. 3 Z 2073/2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 40/16, súdny exekútor JUDr. Barbora božíková Ághová v prospech oprávneného CASH COLLECTORS SK s.r.o., Mlynské nivy 49 , Bratislava 2 na CKN p. č. 3389 zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m2, CKN p. č. 3390/1 orná pôda o výmere 524 m2, CKN p. č. 3390/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, CKN p. č. 3390/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a rodinný dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 - 1880/16 Por.č. 3 Z 1850/2016 - Daňový úrad Žilina - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 103712009/2016 na CKN p. č. 3389 zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m2, CKN p. č. 3390/1 orná pôda o výmere 524 m2, CKN p. č. 3390/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a rodinný dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 na podiel ½ vlastníka: Plevková Zuzana - 1987/16 Por.č. 3 Z 192/2017 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 119/2014, súdny exekútor JUDr. Margita Rojčeková, Andreja Kmeťa 11, 010 01 Žilina v prospech oprávneného Erika Solčanská - ESO, IČO: 37095242, Školská 24, 013 13 Rajecké Teplice 9 na CKN p. č. 3389 zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m2, CKN p. č. 3390/1 orná pôda o výmere 524 m2, CKN p. č. 3390/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, CKN p. č. 3390/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a rodinný dom čs. 443 postavený na CKN p. č. 3389 pre vlastníka: Plevková Zuzana ( 23.7.1971 ) v podiele 1/2 - 201/17 Iné údaje: 1- LV 9241 - 426/10 3- LV 9241 - 426/10
ODHAD CENY
Znalecký posudok: Číslo znaleckého posudku:169/2016, Meno znalca:Ing. Tibor Škripec, Dátum vyhotovenia: 16.11.2016, Všeobecná cena odhadu [EUR]: 66 000,00 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Blackside, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk