Dražba rodinného domu, Jurová, okres Dunajská Streda

Vyvolávacia cena 51 390,00 €
Obhliadka 25.03.2014 o 10:00 hod. 13.03.2014 o 10:00 hod.
Konanie dražby 02.04.2014 13:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Jurová, okres Dunajská Streda
Označenie DU-POS DD 154a-2013
Stav opakovaná
Kolo prvá opakov. dražba
PREDMET DRAŽBY
           

LV č.

Okresný úrad

Katastrálne územie

Okres

Obec

756

Dunajská Streda

Jurová

Dunajská Streda

Jurová

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

280/1

Zastavané plochy a nádvoria

1503

280/2

Zastavané plochy a nádvoria

262

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

114

280/2

Rodinný dom

314

280/2

Hospodárska budova

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom:

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu, ktorá začala byť užívaná  cca v roku 1930.

V roku 2008 bol rodinný dom rekonštruovaný a taktiež bola zmenená jeho pôvodná vnútorná dispozícia do súčasného stavu. Počas tejto rekonštrukcie domu boli urobené nové vnútorné rozvody vody, kanalizácie i plynu, nová elektroinštalácia, urobené boli nové podlahy, vnútorné úpravy povrchov stien, obklady, dlažby, ústredné vykurovanie, nová kúpeľňa, WC a kuchyňa s vybavením. Osadené boli i nové okná a dvere, vonkajšie zateplenie polystyrénom, pôvodná strešná krytina bola vymenená za novú i spolu s klampiarskymi konštrukciami. V roku 2009 boli urobené i nové vonkajšie úpravy povrchov fasád.

Rodinný dom obsahuje nasledovné miestnosti a priestory: tri izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC a vstupnú chodbu.

Technický popis – betónové základy sú s vodorovnou izoláciou, podmurovka je omietaná Marmolitom (vzadu od susedov obkladaná úlomkami z keramickej dlažby), obvodové murivo je z nepálenej tehly so zateplením plystyrénom, stropy sú drevené trámčekové so sadrokartónovými podhľadmi. Väznicový valbovo-sedlový krov je pokrytý pozinkovaným plechom ROVA s nástrekom, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu-kompletné, parapety okien sú z keramickej dlažby i z hliníkových eloxovaných plechov.

Vonkajšie úpravy povrchov stien fasád - 2x ušľachtilá silikátová omietka celé steny a 1x hladká vápenná omietka celá stena, bez schodiska. Prístup na povalu je rebríkom z hospodárskej budovy za domom. Dvere sú prevažne dyhované, okná plastové s izolačnými dvojsklami, podlahy obytných miestností sú z keramických dlažieb, takisto podlahy ostatných miestností. Vykurovanie je ústredné prevažne podlahové teplovodné (na chodbe 2ks panelových radiátorov), kotol ÚK na plyn je značky THERMONA s automatickou reguláciou v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná i motorická - ističe, inštalácia zemného plynu ku kotlu ÚK, v kuchyni je drevená linka so siligranitovým drezom s ovládaním sifónu, s odsávačom pár, so zabudovanou umývačkou riadu, s keramickou indukčnou

platňou. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, 1ks umývadla, 1ks splachovacieho WC typu COMBI s bidetom. Vnútorné keramické obklady v kúpeľni sú pod strop, je tu obklad vane, v kuchyni a vo WC. Rozvod studenej i teplej vody je v plastovom potrubí, zdroj teplej je zásobník TÚV v kotle ÚK a 1ks el.bojlera v kúpeľni. Kanalizácia je zo splachovacieho WC, z kúpeľne a z kuchyne do žumpy vo dvore (tri stupačky z PVC). Vodovodné výtokové batérie -2x páková nerezová, 1x detto s ovládaním sifónu (bidet) a 1x detto so sprchou.

Hospodárska budova - obytná časť:

Jedná sa o prednú, obytnú časť pôvodnej hospodárskej stavby pristavanej vzadu vo dvore za rodinným domom, ktorá bola v roku 2008 rekonštruovaná na obytné účely.

Táto predná obytná časť stavby obsahuje kuchyňu so sprchovacím kútom a jednu izbu so splachovacím záchodom v nej.

Hospodárska budova začala byť, na základe jej konštrukčného vyhotovenia, užívaná cca od roku 1940.

Technický popis – betónové základy, obvodové murivo je kombinované z pálenej i nepálenej tehly obložené zvnútra sadrokartónmi, stropy sú drevené trámové so sadrokarónovými podhľadmi, sedlový väznicový krov je pokrytý jednodrážkovou škridľou. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, vonkajšia úprava povrchov stien - vápenná hladká omietka, vnútorná úprava povrchov stien - maliarske stierky sadrokartónov. Podlahy sú z keramických dlažieb, elektroinštalácia je svetelná - ističe, dvere sú rámové s výplňou, okno je plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie je lokálne – 2ks plynových kachieľ. V kuchyni je linka na báze dreva,rozvod studenej i teplej vody, kanalizácia je zo splachovacieho WC, zo sprchy a z kuchyne do žumpy, inštalácia zemného plynu. Je tu 1ks sprchovacieho kúta s pákovou nerezovou batériou so sprchou, 1ks splachovacieho WC, nerezový drez v linke s pákovou nerezovou batériou, keramický obklad sprchovacieho kúta a v kuchyni pri linke.

Hospodárska budova - neobytná časť:

Jedná sa o zadnú, neobytnú časť pôvodnej hospodárskej stavby pristavanej vzadu vo dvore za rodinným domom, ktorá mohla byť cca.v osemdesiatych rokoch minulého storočia adaptovaná k jej súčasnému účelu využitia.

Zadná neobytná časť stavby obsahuje dielňu a tri sklady.

Hospodárska budova začala byť, na základe jej konštrukčného vyhotovenia, užívaná cca od roku 1940.

Technický popis – betónové základy, obvodové murivo je kombinované z pálenej i nepálenej tehly, stropy sú drevené trámové bez podhľadov, valbovo-sedlový väznicový krov je pokrytý jednodrážkovou škridľou. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, vonkajšia úprava povrchov stien - vápenná hladká omietka i brizolit, vnútorná úprava povrchov stien - hrubé vápenné omietky. Podlahy sú hrubé betónové, elektroinštalácia je svetelná-ističe, dvere i vráta sú plechové s nátermi, okná sú jednoduché oceľové, bez schodiska, prístup na povalu je rebríkom z dielne.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS STAVU

Rodinný dom:

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu, ktorá začala byť užívaná  cca v roku 1930.

V roku 2008 bol rodinný dom rekonštruovaný a taktiež bola zmenená jeho pôvodná vnútorná dispozícia do súčasného stavu. Počas tejto rekonštrukcie domu boli urobené nové vnútorné rozvody vody, kanalizácie i plynu, nová elektroinštalácia, urobené boli nové podlahy, vnútorné úpravy povrchov stien, obklady, dlažby, ústredné vykurovanie, nová kúpeľňa, WC a kuchyňa s vybavením. Osadené boli i nové okná a dvere, vonkajšie zateplenie polystyrénom, pôvodná strešná krytina bola vymenená za novú i spolu s klampiarskymi konštrukciami. V roku 2009 boli urobené i nové vonkajšie úpravy povrchov fasád.

Rodinný dom obsahuje nasledovné miestnosti a priestory: tri izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC a vstupnú chodbu.

Technický popis – betónové základy sú s vodorovnou izoláciou, podmurovka je omietaná Marmolitom (vzadu od susedov obkladaná úlomkami z keramickej dlažby), obvodové murivo je z nepálenej tehly so zateplením plystyrénom, stropy sú drevené trámčekové so sadrokartónovými podhľadmi. Väznicový valbovo-sedlový krov je pokrytý pozinkovaným plechom ROVA s nástrekom, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu-kompletné, parapety okien sú z keramickej dlažby i z hliníkových eloxovaných plechov.

Vonkajšie úpravy povrchov stien fasád - 2x ušľachtilá silikátová omietka celé steny a 1x hladká vápenná omietka celá stena, bez schodiska. Prístup na povalu je rebríkom z hospodárskej budovy za domom. Dvere sú prevažne dyhované, okná plastové s izolačnými dvojsklami, podlahy obytných miestností sú z keramických dlažieb, takisto podlahy ostatných miestností. Vykurovanie je ústredné prevažne podlahové teplovodné (na chodbe 2ks panelových radiátorov), kotol ÚK na plyn je značky THERMONA s automatickou reguláciou v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná i motorická - ističe, inštalácia zemného plynu ku kotlu ÚK, v kuchyni je drevená linka so siligranitovým drezom s ovládaním sifónu, s odsávačom pár, so zabudovanou umývačkou riadu, s keramickou indukčnou

platňou. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, 1ks umývadla, 1ks splachovacieho WC typu COMBI s bidetom. Vnútorné keramické obklady v kúpeľni sú pod strop, je tu obklad vane, v kuchyni a vo WC. Rozvod studenej i teplej vody je v plastovom potrubí, zdroj teplej je zásobník TÚV v kotle ÚK a 1ks el.bojlera v kúpeľni. Kanalizácia je zo splachovacieho WC, z kúpeľne a z kuchyne do žumpy vo dvore (tri stupačky z PVC). Vodovodné výtokové batérie -2x páková nerezová, 1x detto s ovládaním sifónu (bidet) a 1x detto so sprchou.

Hospodárska budova - obytná časť:

Jedná sa o prednú, obytnú časť pôvodnej hospodárskej stavby pristavanej vzadu vo dvore za rodinným domom, ktorá bola v roku 2008 rekonštruovaná na obytné účely.

Táto predná obytná časť stavby obsahuje kuchyňu so sprchovacím kútom a jednu izbu so splachovacím záchodom v nej.

Hospodárska budova začala byť, na základe jej konštrukčného vyhotovenia, užívaná cca od roku 1940.

Technický popis – betónové základy, obvodové murivo je kombinované z pálenej i nepálenej tehly obložené zvnútra sadrokartónmi, stropy sú drevené trámové so sadrokarónovými podhľadmi, sedlový väznicový krov je pokrytý jednodrážkovou škridľou. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, vonkajšia úprava povrchov stien - vápenná hladká omietka, vnútorná úprava povrchov stien - maliarske stierky sadrokartónov. Podlahy sú z keramických dlažieb, elektroinštalácia je svetelná - ističe, dvere sú rámové s výplňou, okno je plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie je lokálne – 2ks plynových kachieľ. V kuchyni je linka na báze dreva,rozvod studenej i teplej vody, kanalizácia je zo splachovacieho WC, zo sprchy a z kuchyne do žumpy, inštalácia zemného plynu. Je tu 1ks sprchovacieho kúta s pákovou nerezovou batériou so sprchou, 1ks splachovacieho WC, nerezový drez v linke s pákovou nerezovou batériou, keramický obklad sprchovacieho kúta a v kuchyni pri linke.

Hospodárska budova - neobytná časť:

Jedná sa o zadnú, neobytnú časť pôvodnej hospodárskej stavby pristavanej vzadu vo dvore za rodinným domom, ktorá mohla byť cca.v osemdesiatych rokoch minulého storočia adaptovaná k jej súčasnému účelu využitia.

Zadná neobytná časť stavby obsahuje dielňu a tri sklady.

Hospodárska budova začala byť, na základe jej konštrukčného vyhotovenia, užívaná cca od roku 1940.

Technický popis – betónové základy, obvodové murivo je kombinované z pálenej i nepálenej tehly, stropy sú drevené trámové bez podhľadov, valbovo-sedlový väznicový krov je pokrytý jednodrážkovou škridľou. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, vonkajšia úprava povrchov stien - vápenná hladká omietka i brizolit, vnútorná úprava povrchov stien - hrubé vápenné omietky. Podlahy sú hrubé betónové, elektroinštalácia je svetelná-ističe, dvere i vráta sú plechové s nátermi, okná sú jednoduché oceľové, bez schodiska, prístup na povalu je rebríkom z dielne.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 07 Bratislava, IČO: 00 151 653, V 1355/09 - 32/09 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Sociálna poisťovňa, pob. Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, IČO. 30807484, na základe exekučného príkazu č. EX 288-9/10 zo dňa 31.01.2011, EÚ, Bratislava, JUDr. Vladimír Sucháček, Z 678/11 - 5/11 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,IČO: 35937874, pob. Hlavná 32, Dunajská Streda, na základe exekučného príkazu č. EX 716/12 zo dňa 30.07.2012, EÚ, Bratislava, Mgr. Petr Krušina, Z 4748/12 - 38/12 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Home Credit Slovakia, a.s, IČO: 36234176, Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, na základe exekučného príkazu č. EX 373/12 zo dňa 17.08. 2012, EÚ, Trnava, JUDr. Adriana Juhásová, Z 5525/12 - 50/12 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pob. Bratislava, Záhradnícka ul. č. 13, Bratislava, IČO: 30807484, na základe exekučného príkazu č. EX 3915/2012 zo dňa 26.08.2013, EÚ Bratislava, JUDr. Stanislav Laifer, Z 6294/13 - č.z. 73/13 Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17
Trnava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk