Dražba rodinného domu, Horná Ves, okres Žiar nad Hronom

Vyvolávacia cena 145 000,00 €
Obhliadka 27.07.2017 o 10:30 hod. 21.07.2017 o 10:30 hod.
Konanie dražby 11.08.2017 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Horná Ves, okres Žiar nad Hronom
Označenie DU-POS DD 65-2017
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

684

Žiar nad Hronom

Horná Ves

Žiar nad Hronom

Horná Ves

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

105/13

Zastavané plochy a nádvoria

1380

105/18

Zastavané plochy a nádvoria

78

105/19

Zastavané plochy a nádvoria

18

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

124

105/18

Rodinný dom

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Jedná sa o dvojpodlažný  rodinný dom s  jedným nadzemným a podkrovným podlažím.

Dispozičné riešenie podkrovné podlažie: - 3 x izba, chodba, schodisko, kúpeľňa s wc a 2 x balkón

Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie: -   zádverie, obývacia izba, chodba, kuchyňa s jedálňou, špajza, WC,  schodisko a garáž

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 1. PK - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; 1. PK - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PK - vane; 1. PK - samostatnej sprchy

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 1. PK - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - 1. NP, 1. PK - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 1. PK - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 1. PK - keramické dlažby

- Vybavenie kúpeľní - 1. PK - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 1. PK - umývadlo; 1. PK - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 1. PK - pákové nerezové; 1. PK - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom; 1. PK - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 1. PK - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 1. PK - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

- Konštrukcie naviac - 1. NP - klimatizácia;

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

OPIS STAVU

Jedná sa o dvojpodlažný  rodinný dom s  jedným nadzemným a podkrovným podlažím.

Dispozičné riešenie podkrovné podlažie: - 3 x izba, chodba, schodisko, kúpeľňa s wc a 2 x balkón

Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie: -   zádverie, obývacia izba, chodba, kuchyňa s jedálňou, špajza, WC,  schodisko a garáž

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 1. PK - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; 1. PK - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PK - vane; 1. PK - samostatnej sprchy

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 1. PK - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - 1. NP, 1. PK - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 1. PK - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 1. PK - keramické dlažby

- Vybavenie kúpeľní - 1. PK - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 1. PK - umývadlo; 1. PK - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 1. PK - pákové nerezové; 1. PK - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom; 1. PK - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 1. PK - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 1. PK - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

- Konštrukcie naviac - 1. NP - klimatizácia;

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
- Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653 na základe V 361/10 zo zmluvy uzavretej dňa 8.3.2010. -pol.41/10 - Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653 na základe V 2114/11 , zo zmluvy uzatvorenej zo dňa 26.10.2011 ( na nehnuteľnosti CKN 105/13, 105/18, 105/19, č.s. 124 na CKN 105/18 ) - pol.62/11 - Z 993/16 - Exekučné záložné právo EX 38/2016 od Exekútorského úradu Bratislava, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Lucia Adamcová v prospech oprávneného: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 na CKN parc.č. 105/13, 105/18, 105/19 a rodinný dom č. súp. 124 na CKN 105/18 - listina zapísaná dňa 18.5.2016 - pol. 32/16 Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, malý salónik na 1. poschodí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17
Trnava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk