Dražba rodinného domu, Brezovica, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 12.01.2015 o 12:00 hod. 12.12.2014 o 11:30 hod.
Konanie dražby 15.01.2015 00:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Brezovica, okres Tvrdošín
Označenie 095/2014
Stav výsledok
Kolo druhé
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Sabinov, obec: Brezovica, katastrálne územie: Brezovica, zapísané v evidencii Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 277, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 112 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcela registra „C“ č. 202/16,
  • pozemok parcela registra „C“ č. 202/16 o výmere  390 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela registra „C“ č. 202/24 o výmere  210 m2, druh pozemku: záhrady,

(ďalej len ,,predmet opakovanej dražby“).

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu opakovanej dražby/ opis stavu predmetu opakovanej dražby:

Rodinný dom súpisné číslo 112, katastrálne územie Brezovica, okres: Sabinov

Rodinný dom má sedlovú strechu. Strešná krytina je z AZC šablón. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované z plynosilikátových tvárnic. V dome je zrealizovaný čiastočne nový rozvod ÚK. Kúrenie rodinného domu je zabezpečované kotlom na tuhé palivo značky FLAGA. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. Vykurovacie telesá sú čiastočne nové panelové a čiastočne pôvodné liatinové. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody a odkanalizovaný je do žumpy. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. V dome je aj motorická prípojka. Dom bol daný do užívania v roku 1976.

Dispozičné riešenie:

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza: chodba, schodište, kúpeľňa s WC, kuchyňa, sklad, kotolňa a dve izby.

Zastavaná plocha I. NP je 107,43 m2.

V II. nadzemnom podlaží sa nachádza: chodba, krytý balkón, rozostavaná kúpeľňa, šatník a štyri izby.

Zastavaná plocha II. NP je 107,43 m2.

Technickokonštrukčné riešenie:

I. Nadzemné podlažie

V roku 2012 bola začatá v rodinnom dome čiastočná rekonštrukcia. V I. NP boli vymenené okná, bola vybudovaná nová kuchyňa a nová kúpeľňa s WC, v ktorej treba ešte dokončiť keramický obklad stien. Na tomto podlaží boli osadené nové plávajúce podlahy. Objekt  má plastové okná. Dvere sú čiastočne dyhované, čiastočne pôvodné biele. Zárubne sú oceľové. Podlahy sú čiastočne nové plávajúce a čiastočne tvorí podlahy keramická dlažba. Schodišťové stupne sú s povrchom z cementového poteru. V kúpeľni sa nachádza umývadlo, sprchovací kút a WC. Všetky vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka je na báze dreva s nerezovým drezom a s odkvapkávačom. Šporák je elektrický so sklokeramickou varnou doskou a s odsávačom pár.  Obklad okolo kuchynskej linky tvorí keramický obklad steny.

II. Nadzemné podlažie

Rovnako v roku 2012 bola na tomto podlaží začatá výstavba kúpeľne. Nachádzajú sa tu drevené dvojité okná. Podlahy sú z PVC a na chodbe je pôvodná keramická dlažba.

 

OPIS STAVU

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby: Na predmete dražby je zriadené záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V – 719/2013.
ODHAD CENY
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom: 49.700,- EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisícsedemsto EURO)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk