Dražba rekreačnej chaty, Kuchyňa, okres Malacky

Vyvolávacia cena 83 400,00 €
Obhliadka 03.03.2020 o 17:00 hod. 20.03.2020 o 17:00 hod.
Konanie dražby 27.03.2020 10:00 hod.
Kategória rekreačná chata
Lokalita Kuchyňa, okres Malacky
Označenie 023/2020
Stav upustená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Kuchyňa, katastrálne územie: Kuchyňa, zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 313, a to konkrétne:

  • rekreačná chata so súpisným číslom 664 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2274/19 o výmere 105 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2274/19 o výmere 105 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2274/90 o výmere 69 m², druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2274/91 o výmere 542 m², druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).
OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rekreačná chata súp. č. 664, Kuchyňa

Predmet dražby je situovaný na okraji obce Kuchyňa v okrese Malacky. Jedná sa o podpivničenú stavbu s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Chata je postavená na pozemku, ktorý je priamo prístupný z verejnej komunikácie a nachádza sa v chatovej osade Kuchyňa, časť Rožňové. Pozemok, na ktorom je postavená chata má mierny sklon. Časť, kde chata stojí je v chatovej oblasti neďaleko vodnej nádrže a Camping parku Karpaty. V okolí sa nachádzajú rekreačné objekty podobného charakteru. Rekreačná chata bola daná do užívania v roku 1977.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: vináreň, skladové priestory a dielňa.

Zastavaná plocha 1.PP je 48,40 m2.

1. NP: chodba, spoločenská miestnosť, kuchyňa a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 56,94 m2.

2.NP: chodba, spálňa a obývacia izba.

Zastavaná plocha 2.NP je 56,94 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Chata je založená na betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú z tehál hrúbky 300 mm, vnútorné steny a deliace priečky sú taktiež murované. Strop nad 1.PP a 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom, nad 2.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Schodisko z 1.PP na 1.NP je drevené s drevenými stupňami, rovnako aj schodisko z 1. NP na 2.NP. Strecha chaty je sedlová s krytinou z asfaltových šindľov. Okná na 1.PP sú drevené zdvojené a oceľové, opatrené sú okenicami a oceľovými mrežami. Okná na nadzemných podlažiach sú plastové, zabezpečené mrežami, resp. okenicami. Interiérové dvere sú drevené. Povrchovú úpravu vnútorných stien tvoria vápennocementové hladké omietky. Vonkajšia úprava je brizolit, na ktorom je drevený obklad z tatranského profilu. Obvodové steny sú zateplené. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Chata je pripojená na vodovod a zemnú prípojku NN. Odkanalizovanie predmetu dražby je do žumpy, vykurovanie je zabezpečené centrálnym kotlom na pelety a dvomi krbovými kachľami na pevné palivo.

1.PP: Vnútorné omietky sú vápenné, vo vinárni je drevený obklad stien a stropu. Podlahu tvorí keramická dlažba v kombinácii s drevenými palubovkami a v skladových priestoroch a dielni je cementový poter. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Na 1.PP je kotolňa, v ktorej je umiestnený peletový kotol ústredného vykurovania. Kúrenie na 1.PP je zabezpečené krbom.

1.NP: Je prístupné zo záhrady cez prestrešenú terasu. Terasa je zo severnej strany uzavretá presklenou drevenou stenou a vytvára tak chránené závetrie a priestor na posedenie. Úpravy vnútorných stien na 1.NP sú vápenné štukové, čiastočne obložené dreveným obkladom. Strop je železobetónový s rovným podhľadom, omietnutý. Podlahu tvorí keramická dlažba a drevená podlaha v kuchyni. V kúpeľni je kamenná dlažba. V kuchyni sa nachádza drevená kuchynská linka s nerezovým drezom a plynovým sporákom. V kúpeľni je keramická WC misa so zadným splachovaním, vaňa a umývadlo. V kúpeľni je taktiež zásobník na prípravu teplej vody. Úpravu stien v kúpeľni tvorí keramický obklad, rovnako aj v kuchyni za linkou a v okolí sporáku. Vykurovanie je teplovodné, plochými radiátormi KORAD. Elektroinštalácia je svetelná, kanalizácia je zabezpečená do žumpy, vodovod je napojený na verejnú sieť.

2.NP: Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Strop je drevený s rovným podhľadom a so zateplením, v jednej miestnosti aj s dreveným obkladom. Podlahy tvoria veľkoplošné laminátové parkety. Na podlaží sa nachádza balkón.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Prestrešenie terasy a vstupu do chodby

Nakoľko je prestrešenie terasy a jeho konštrukcia z iných materiálov ako celkový objekt a vzhľadom na fakt, že v projektovej dokumentácii nie je zakreslená, predpokladáme, že sa nejedná o súčasť rekreačnej chaty ale o drobnú stavbu, ktorá bola k hlavnému objektu - rekreačnej chate pristavaná dodatočne. Nakoľko nie je známy rok výstavby prestrešenia terasy predpokladáme výstavbu v rovnakom roku ako bola postavená rekreačná chata.

Zastavaná plocha prestrešenia terasy a vstupu do chodby je 48,52 m2.

 

2. Kôlňa – sklad

Kôlňa bola daná do užívania v roku 1980.

Zastavaná plocha kôlne – skladu je 17,71 m2.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk