Dražba hospodárskej budovy, Trnové, okres Žilina

Vyvolávacia cena 736 000,00 €
Obhliadka 24.07.2017 o 17:00 hod. 17.07.2017 o 17:00 hod.
Konanie dražby 03.08.2017 16:30 hod.
Kategória hospodárska budova
Lokalita Trnové, okres Žilina
Označenie 3500/2017
Stav oznámená
Kolo Prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v nasledovnej špecifikácii:

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/2 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 2613 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/7 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 3973 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/8 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5427 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

                                      

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/13 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 580 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/14 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 274 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/15 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 13 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/22 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 80 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/23 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1373 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/24 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 118 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/25 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1124 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/26 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 166 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/27 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 296 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/28 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1138  m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/29 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 93 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/30 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 81 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/32 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 531 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/34 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 95 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

 

 

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/35 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1803 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/36 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 388 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/39 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 232 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/40 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 165 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/41 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 34 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/42 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 119 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/59 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 305 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 595/2 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 20 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 596 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 185m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 598 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 664 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 599 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 611 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 600 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 258  m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 601 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 292 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 605 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 263 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 606 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- stavba – teľatník OMD 1 bez označenia súp. č., postavený na pozemku - parcele registra „C“ parc. č. 593/2 -  zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- stavba – teľatník č.3 bez označenia súp. č., postavený na pozemku - parcele registra „C“ parc. č. 593/13 -  zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

- stavba – teľatník č.3 bez označenia súp. č., postavený na pozemku - parcele registra „C“ parc. č. 593/14 -  zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- stavba – teľatník č.3 bez označenia súp. č., postavený na pozemku - parcele registra „C“ parc. č. 593/59 -  zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové,

 

   všetky sa nachádzajúce v obci Trnové, okres Žilina.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

 

2.1.1 Teľatník OMD 1 na parc. č. KNC 593/2

 

POPIS STAVBY

Budova "Teľatníka" na pozemku parcelné č. 593/2 sa nachádza v bývalom areáli JRD Žilina Trnové. V čase obhliadky stavba nebola využívaná - predpokladám, že dlhšiu dobu.

Stavba je vybudovaná s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia so šikmou sedlovou strechou.

Výmery teľatníka sú určené na základe katastrálnej mapy (zastavaná plocha). Výška budovy je určená na základe fotodokumentácie a tiež bežných parametrov podobných budov.

Vek je určený znalcom odborným odhadom na základe konštrukčno materiálového vyhotovenia a opotrebenia budovy a tiež miestneho šetrenia.

Objekt je murovaný z tehál, vonkajšia povrchová úprava je už značne poškodená, takže tehlové murivo je vidieť voľným okom. Strecha je sedlová, pôvodne mala svetlíky, ktoré sú sčasti zbúrané. Vráta sú plechové.

 

TECHNICKÝ POPIS:

Objekt je pravdepodobne založený na základových pätkách z prostého betónu. Murivo je murované z tehál. Vonkajšia úprava obvodových stien je značne poškodená, takže vidieť tehlové murivo. Interiér objektu nebol sprístupnený. Exteriér je nafotený spoza ploty. Vnútorná úprava povrchov je pravdepodobne vápenná hladká omietka. Podlaha hrubý betón. Strecha je sedlová, strešná krytina PZ vlnitý plech, klampiarske konštrukcie nie sú. Vráta sú plechové otváravé, dvere znalec nevidel. Inštalácie pravdepodobne v budove nie sú.

 

2.1.2 Teľatník č. 3 na parc. č. KNC 593/13, 593/14, 593/59

 

POPIS STAVBY

Budova "Teľatníka č. 3" sa nachádza na pozemku parcelné čísla: 593/13, 593/14, 593/59, v bývalom areáli JRD Žilina Trnové.

V čase obhliadky stavba nebola využívaná - predpokladám, že dlhšiu dobu.

Stavba je vybudovaná s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia so šikmou sedlovou strechou.

Výmery teľatníka sú určené na základe katastrálnej mapy (zastavaná plocha). Výška budovy je určená na základe fotodokumentácie a tiež bežných parametrov podobných budov.

Vek je určený znalcom odborným odhadom na základe konštrukčno materiálového vyhotovenia a opotrebenia budovy a tiež miestneho šetrenia.

Objekt je murovaný z tehál, vonkajšia povrchová úprava je vápenná hladká omietka. Strecha je sedlová, v časti so sklenými svetlíkmi. Vráta sú plechové, okná kovové.

 

TECHNICKÝ POPIS:

Objekt je pravdepodobne založený na základových pätkách z prostého betónu. Murivo je murované z tehál. Vonkajšia úprava obvodových stien je vápenná hladká omietka. Interiér objektu nebol sprístupnený. Exteriér je nafotený spoza ploty. Vnútorná úprava povrchov je pravdepodobne vápenná hladká omietka. Podlaha hrubý betón. Strecha je sedlová, strešná krytina PZ vlnitý plech, klampiarske konštrukcie nevidno. Vráta sú plechové otváravé, dvere znalec nevidel. 

OPIS STAVU

Analýza polohy nehnuteľnosti: Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v priemyselnej a poľnohospodárskej časti Trnové krajského mesta Žilina v bývalom areáli JRD. Súčasný technický stav nehnuteľností vyžaduje opravu - teľatníky nie sú využívané. V okolí prevláda zástavba - ľahká výroba a služby. Príslušenstvo nehnuteľnosti nemá vplyv na cenu nehnuteľnosti. Typ nehnuteľnosti - prevádzkové objekty.  Skladba obyvateľstva v mieste stavby - priemerná hustota obyvateľstva. Terén rovinatý, inžinierske siete v blízkosti stavby - elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, verejná kanalizácia. Názor znalca - problematická nehnuteľnosť, vzhľadom na výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby - na predmetnej nehnuteľnosti.

 

Trnové je mestská časť Žiliny. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia mesta Žilina.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti: Ohodnotené stavby teľatníkov v čase hodnotenia neboli užívané. Ohodnocované pozemky sú evidované ako dvor a zastavané plochy objektami - využívané sú ako dvory a tiež komunikácie.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:  Prístup k budove je cez vlastné pozemky, ktoré sú predmetom ohodnotenia.

 

Pozemky

 

Ohodnocované pozemky sú vedené na liste vlastníctva č. 3135 v Žiline, kat. úz. Trnové.

Pozemok parc.č. KN 593/2 je zastavaný budovou teľatníka OMD 1.

Pozemok parc.č. KN 593/13, 593/14 a 593/59 je zastavaný budovou teľatníka č. 3.

 

Pozemok parc.č. KN 593/7, 593/8, 593/22, 593/23, 593/24, 593/25, 593/26, 593/27, 593/28, 593/29, 593/30, 593/32, 593/34, 593/35, 593/36, 593/39 593/40, 593/41, 593/42 je pozemok evidovaný v LV ako dvor.

 

Predmetné pozemky sú rovinaté v poľnohospodárskej a priemyselnej časti mesta Žilina - Trnové. Okolité objekty sú zväčša v prenájme a využívané sú ako sklady, prípadne malé výrobne. V areáli sa nachádzajú všetky inžinierske siete - voda, plyn, el. energia, kanalizácia.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
P 800/2016 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby od Milana Gašperáka rod.Gašperák, nar.29.04.1970, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2 - 655/16 P 44/2017 - poznamenáva sa súdne konanie na Okresnom súde v Žiline, pod sp.zn.6C/3/2017, navrhovateľa Ing.Tibor Boľo a spol., proti odporcovi Milan Gašperák a spol., o nariadenie neodkladného opatrenia k nehn.: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2 na LV 3135, v k.ú.Trnové - 40/17 P 164/2017 - poznamenáva sa súdne konanie na Okresnom súde v Žiline, pod sp.zn.7C/16/2017, navrhovateľa Ing.Tibor Boľo a spol., proti odporcovi Milan Gašperák a spol., o nariadenie neodkladného opatrenia k nehn.: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2 na LV 3135, v k.ú.Trnové - 141/17 P 357/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby od Milana Gašperáka rod.Gašperák, nar.29.04.1970, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, C KN par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, C KN par. č. 593/15, zast. pl. a nádv. o výmere 13 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/23, zast. pl. a nádv. o výmere 1373 m2, C KN par. č. 593/24, zast. pl. a nádv. o výmere 118 m2, C KN par. č. 593/25, zast. pl. a nádv. o výmere 1124 m2, C KN par. č. 593/26, zast. pl. a nádv. o výmere 166 m2, C KN par. č. 593/27, zast. pl. a nádv. o výmere 296 m2,C KN par. č. 593/28, zast. pl. a nádv. o výmere 1138 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/30, zast. pl. a nádv. o výmere 81 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/36, zast. pl. a nádv. o výmere 388 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, C KN par. č. 593/40, zast. pl. a nádv. o výmere 165 m2, C KN par. č. 593/41, zast. pl. a nádv. o výmere 34 m2, C KN par. č. 593/42, zast. pl. a nádv. o výmere 119 m2, C KN par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2, C KN par. č. 595/2, zast. pl. a nádv. o výmere 20 m2, C KN par. č. 596, zast. pl. a nádv. o výmere 185 m2, C KN par. č. 598, zast. pl. a nádv. o výmere 664 m2, C KN par. č. 599, zast. pl. a nádv. o výmere 611 m2, C KN par. č. 600,zast. pl. a nádv. o výmere 258 m2, C KN par. č. 601, zast. pl. a nádv. o výmere 292 m2, C KN par. č. 605, zast. pl. a nádv. o výmere 263 m2, C KN par. č. 606, zast. pl. a nádv. o výmere 5 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2 - 310/17 Vecné bremeno na pozemkoch, parcelách C KN č.593/8 a č.606, ktorému zodpovedá právo zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemku v zmysle ust .§ 66 ods.1 písm.a) zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v prospech obch.spoločnosti Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697 270, Z 4283/12-107/14, 527/15 V 5719/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Milan Gašperák rod. Gašperák, dátum narodenia 29.04.1970, 1. mája 207, 02302 Krásno nad Kysucou, na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. anádv. o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, vklad povolený dňa 06.07.2016 - 421/2016 V 8789/2016 - zriaďuje sa vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo vstupu, prechodu a prejazdu a to aj motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti:C KN parc.č.593/25-zast.pl.-1124 m2, parc.č.593/32-zast.pl.-531 m2, parc.č.593/35-zast.pl.-1803 m3, parc.č.593/39-zast.pl.-232 m2, parc.č.593/41-zast.pl.-34 m2, parc.č.593/42-zast.pl.- 119 m2 v prospech vlastníka pozemku C KN parc.č.593/31-zast.pl.-1357 m2, vklad povolený dňa 04.10.2016 - 596/16 V 2416/2017 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Milan Gašperák rod. Gašperák, dátum narodenia 29.04.1970, 1. mája 207, 02302 Krásno nad Kysucou, na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, C KN par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, C KN par. č. 593/15, zast. pl. a nádv. o výmere 13 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/23, zast. pl. a nádv. o výmere 1373 m2, C KN par. č. 593/24, zast. pl. a nádv. o výmere 118 m2, C KN par. č. 593/25, zast. pl. a nádv. o výmere 1124 m2, C KN par. č. 593/26, zast. pl. a nádv. o výmere 166 m2, C KN par. č. 593/27, zast. pl. a nádv. o výmere 296 m2, C KN par. č. 593/28, zast. pl. a nádv. o výmere 1138 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/30, zast. pl. a nádv. o výmere 81 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/36, zast. pl. a nádv. o výmere 388 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, C KN par. č. 593/40, zast. pl. a nádv. o výmere 165 m2, C KN par. č. 593/41, zast. pl. a nádv. o výmere 34 m2, C KN par. č. 593/42, zast. pl. a nádv. o výmere 119 m2, C KN par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2, C KN par. č. 595/2, zast. pl. a nádv. o výmere 20 m2, C KN par. č. 596, zast. pl. a nádv. o výmere 185 m2, C KN par. č. 598, zast. pl. a nádv. o výmere 664 m2, C KN par. č. 599, zast. pl. a nádv. o výmere 611 m2, C KN par. č. 600, zast.pl. a nádv. o výmere 258 m2, C KN par. č. 601, zast. pl. a nádv. o výmere 292 m2, C KN par. č. 605, zast. pl. a nádv. o výmere 263 m2, C KN par. č. 606, zast. pl. a nádv. o výmere 5 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2, vklad povolený dňa 03.04.2017 - 180/17 Iné údaje: Bez zápisu Poznámka: Bez zápisu.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Lucie Mizerákovej, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Žilinská dražobná, s.r.o.
A. Kmeťa 17
Žilina

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk