Dražba domu, Bojnice, okres Prievidza

Vyvolávacia cena 40 461,00 €
Obhliadka 06.12.2023 o 13:00 hod. 29.11.2023 o 13:00 hod.
Konanie dražby 14.12.2023 10:00 hod.
Kategória dom
Lokalita Bojnice, okres Prievidza
Označenie AP 90/2022
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

1)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2321

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1764

45362

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1963

23961

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu:

Vlastník

Vlastník B 11

Spoluvlastnícky podiel  6/120

2)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2439

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

990/1

4239

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

991

417

Ostatná plocha

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu:

Vlastník

Vlastník B 2

Spoluvlastnícky podiel 1/8

3)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2476

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1284

629

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 8

Spoluvlastnícky podiel 12/108

4)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2546

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1964

1525

Ostatná plocha

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1965

676

Ostatná plocha

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu:

Vlastník

Vlastník B 8

Spoluvlastnícky podiel 3/60

5)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

3740

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1270/2

188

Trvalý trávny porast

1

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 2

Spoluvlastnícky podiel 2/16

6)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

3846

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1966

30881

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 10

Spoluvlastnícky podiel 240/4800

7)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

3847

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1967

30910

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 12

Spoluvlastnícky podiel 240/4800

8)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

4332

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1769

313

Ostatná plocha

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1960

183

Ostatná plocha

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu:

Vlastník

Vlastník B 2

Spoluvlastnícky podiel 12/54

9)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2829

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využívania pozemku

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

237/2

3009

Lesný pozemok

38

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

3199/3

143

Lesný pozemok

38

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu:

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

2383/1

112189

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

2384/1

11336

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu:

2704

106623

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu:

2705

197647

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu:

Vlastník

Vlastník B 43

Spoluvlastnícky podiel    516667/82400000

Vlastník B 204

300000/82400000

10)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2830

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

2384/2

2590

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 173

Spoluvlastnícky podiel  5100000/1648000000

Vlastník B 32

8783339/1648000000

11)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2831

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

2385

3190

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 172

Spoluvlastnícky podiel 300000/247200000

Vlastník B 32

516667/247200000

12)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2944

Prievidza

Bojnice

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

2703

424023

Lesný pozemok

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 42

Spoluvlastnícky podiel 516667/82400000

Vlastník B 214

300000/82400000

13)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

483

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

465

9625

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

526

3359

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

565

6532

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

712

252

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

748

230

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

763

1242

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

788

3371

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

835

1431

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

884

554

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1010

593

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1104

532

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1106

97

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1123

187

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1186

493

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1187

1755

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 12

Spoluvlastnícky podiel 1/36

14)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

485

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

525

996

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 12

Spoluvlastnícky podiel 1/6

15)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

486

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

205

84

Orná pôda

 

1

1

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 3

Spoluvlastnícky podiel 15/36

16)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1360

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

200/1

33

Zastavaná plocha a nádvorie

9

1

1

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 2

Spoluvlastnícky podiel 1/1

17)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1879

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

796

694

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

799

439

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

888

694

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1068

237

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1077

291

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1087

709

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1298

1108

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 6

Spoluvlastnícky podiel  1/3

18)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2284

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1265

11247

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 11

Spoluvlastnícky podiel 1/16

19)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2290

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

610

7591

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 3

Spoluvlastnícky podiel 2/16

20)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2291

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

791

381

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

797

568

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 2

Spoluvlastnícky podiel 1/4

21)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2294

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

609

548

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 3

Spoluvlastnícky podiel 1/8

22)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2305

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1297

5312

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1308/1

1572

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1309/1

1194

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1310/1

6945

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 11

Spoluvlastnícky podiel 16/36

23)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2300

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1270/1

5682

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník B 3

Spoluvlastnícky podiel 2/16

24)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2406

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

209

6

Orná pôda

 

1

1

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník B 4

Spoluvlastnícky podiel 16/36

25)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2412

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Stavby

Súpisné číslo

Na pozemku parcelné číslo

Druh stavby

Popis stavby

Druh chránenej nehnuteľnosti

Umiestnenie pozemku

1572

1/2

11

Dom kultúry

 

1

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo ½ pod stavbou s. č. 1572 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2824.

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník B 214

Spoluvlastnícky podiel 300000/82400000

Vlastník B 42

516667/82400000

26)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2925

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

990/2

59

Orná pôda

1

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník B 5

Spoluvlastnícky podiel 1/8

27)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

3008

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1308/2

310

Orná pôda

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1309/2

239

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1310/2

1681

Trvalý trávny porast

 

1

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 3

Spoluvlastnícky podiel 1/3

28)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2351

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

588

1198

Orná pôda

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1216/1

40

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1216/2

2482

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1217

65

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1222

1561

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1223

543

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1224/3

14662

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

1226

942

Trvalý trávny porast

 

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 84

Spoluvlastnícky podiel 516667/82400000

Vlastník B 85

300000/82400000

29)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2824

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využívania pozemku

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

1/2

402

Zastavaná plocha a nádvorie

16

2

1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1075 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1/2 je evidovaný na liste vlastníctva č. 1.
Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1572 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1/2 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2412.

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 75

Spoluvlastnícky podiel 516667/82400000

Vlastník B 76

300000/82400000

30)

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2991

Prievidza

Dubnica

Prievidza

Bojnice

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Pôvodné katastrálne územie

Spoločná nehnuteľnosť

Umiestnenie pozemku

2383/2

458

Trvalý trávny porast

1

2

2

Iné údaje:

Bez zápisu

Vlastník

Vlastník B 72

Spoluvlastnícky podiel   516667/82400000

Vlastník B 73

300000/82400000

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Ohodnotenie pozemkov je akceptované v súlade so základným postupom stanovenia všeobecnej hodnoty majetku a to v súlade s postupmi, ktoré sú uvedené vo vyhláške MS SR č. 254 / 2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov v časti E.3 Metóda polohovej diferenciácie, E.3.1. – Pozemky, E.3.1.2. Poľnohospodárske pozemky mimo zastavaného územia obcí druhu ornápôda alebo trvalý trávny porast.

Parcela EKN č. 1764, vedená na LV č. 2321, k. ú. Bojnice, okres Prievidza je ku dňu obhliadky v kultúrnom stave, poľnohospodársky využívaná ako orná pôda. Parcela má pridelený kód LPIS, konkrétne 7901/1 Lazany, čo znamená, že je poľnohospodársky užívaná ako orná pôda a teda spôsobilá na poskytnutie priamej platby. Parcela EKN č. 1966, vedená na LV č. 3846, k. ú. Bojnice, okres Prievidza je tiež ku dňu výkonu obhliadky v kultúrnom stave, poľnohospodársky využívaná ako orná pôda. Má pridelený kód LPIS a to konkrétne 6801/1 Lazany. Parcela je prístupná spevnenou komunikáciou. Parcela EKN č. 1967, vedená na LV č. 3847, k. ú. Bojnice, okres Prievidza je tiež ku dňu výkonu obhliadky v kultúrnom stave, poľnohospodársky využívaná ako orná pôda. Je tiež súčasťou kultúrneho dielu s kódom LPIS 6801/1 Lazany. Parcela EKN č. 465, vedená na LV č. 483, k. ú. Dubnica, obec Bojnice, okres Prievidza je tiež ku dňu výkonu obhliadky v kultúrnom stave. Je využívaná ako orná pôda, je súčasťou kultúrneho dielu s kódom LPIS 7703/1 Lazany. Parcela EKN č. 565, vedená na LV č. 483, k. ú. Dubnica, obec Bojnice, okres Prievidza je ku dňu výkonu obhliadky v kultúrnom stave. Tiež je súčasťou kultúrneho dielu s kódom LPIS 7703/1 Lazany. Parcela EKN č.748, vedená na LV č. 483, k. ú. Dubnica, obec Bojnice, okres Prievidza je tiež ku dňu výkonu obhliadky v kultúrnom stave. Je využívaná ako trvalý trávny porast a je súčasťou kultúrneho dielu s kódom LPIS 8804/1 Lazany. Parcela EKN č. 609, vedená na LV č. 2294, k. ú. Dubnica, obec Bojnice, okres Prievidza je v čase výkonu obhliadky v kultúrnom stave, parcela je využívaná ako orná pôda a je súčasťou kultúrneho dielu s kódom LPIS 7703/1 Lazany. (Znalecký posudok – Ing. Július Štrba)

Predmetom skúmania je všeobecná hodnota nehnuteľností k.ú. Bojnice: EKN parc. č.  990/1, 991, 1284, 1964, 1965, 1-1270/2, 2383/1, 2384/1, 2704, 2705, 2384/2, 2385, 2703 a v k.ú. Dubnica: EKN parc. č.  526, 712, 1123, 525, 1298, 1265, 1297, 1309/1, 1310/1, 1-990/2, 1309/2, 1310/2, 1222, 1223, 1224/3, 1226. Tieto nehnuteľnosti tvoria časť predmetu dražby a sú vedené na k.ú. Bojnice  LV č. 2439, 2476, 2546, 3740, 2829, 2830, 2831, 2944, k.ú. Dubnica LV č.483, 485, 1879, 2284, 2305, 2925, 3008, 2351, v spoluvlastníctve: CAGÁŇ JÁN, DUBNICKÁ 1308/17, BOJNICE, SR, Dátum narodenia: 28.02.1944.

Výpočtom boli zistené nasledovné jednotkové ceny lesných pozemkov vrátane lesných porastov (JPRL) a ceny ostatných lesných pozemkov - elektrovody, iné lesné pozemky, pozemky slúžiace poľ. hospodáreniu, lesné cesty a lesné sklady, príp. čierne plochy. (Znalecký posudok – Ing. Miriam Kurišová)

Hodnotená stavba je zapísaná na liste vlastníctva č. 2412, k. ú. Dubnica, obec Bojnice ako Dom kultúry súpisné číslo 1572 na parcele číslo ½. Znalcovi k ohodnotenej budove nebola predložená technická dokumentácia, ani doklad o veku stavby, ktoré sa v písomnej forme nezachovali, technické údaje potrebné pre vypracovanie tohto posudku boli zistené z výpovedí svedkov pri miestnom šetrení a odborným odhadom znalca. Podľa týchto zistení bola budova postavená cca v roku 1965.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, ktorá má jedno nadzemné podlažie, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové a deliace konštrukcie murované, strop drevený trámový s rovnými podhľadmi, strecha sedlová, na jednej strane s valbovou, krytina škridlová pálená, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, strecha má bleskozvod. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlahy s rôznymi povrchmi, keramické dlažby, povlakové z PVC, drevené palubové, okná a vstupné dvere sú vymenené za plastové. Objekt je napojený na základné inžinierske siete, vnútorné zariaďovacie predmety sú v štandardnom vyhotovení. (Znalecký posudok – Ing. Štefan Pastierovič).

OPIS STAVU

Predmet dobrovoľnej dražby sa draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 2321, k. ú. Bojnice Poznámka: B 11 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY: Bez zápisu LV č. 2439, k. ú. Bojnice Poznámka: B 2 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2476, k. ú. Bojnice Poznámka: B 8 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2546, k. ú. Bojnice Poznámka: B 8 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 3740, k. ú. Bojnice Poznámka: B 2 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 3846 Poznámka: B 10 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 3847, k. ú. Bojnice Poznámka: B 12 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 4332, k. ú. Bojnice Poznámka: B 2 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2829, k. ú. Bojnice Poznámka: B 43, 204 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2830, k. ú. Bojnice Poznámka: B 32, 173 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2831, k. ú. Bojnice Poznámka: B 32, 172 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2944, k. ú. Bojnice Poznámka: B42, 214 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 806/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 483, k. ú. Dubnica Poznámka: B12 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 485, k. ú. Dubnica Poznámka: B 12 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 486, k. ú. Dubnica Poznámka: B 3 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 1360, k. ú. Dubnica Poznámka: B 2 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 1879, k. ú. Dubnica Poznámka: B 6 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2284, k. ú. Dubnica Poznámka: B 11 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2290, k. ú. Dubnica Poznámka: B 3 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2291, k. ú. Dubnica Poznámka: B 2 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2294, k. ú. Dubnica Poznámka: B 3 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2305, k. ú. Dubnica Poznámka: B 11 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2300, k. ú. Dubnica Poznámka: B 3 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2406, k. ú. Dubnica Poznámka: B 4 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2412, k. ú. Dubnica Poznámka: B 42, 214 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2925, k. ú. Dubnica Poznámka: B 5 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 3008, k. ú. Dubnica Poznámka: B 3 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2351, k. ú. Dubnica Poznámka: B 84, 85 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2824, k. ú. Dubnica Poznámka: B 75, 76 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu LV č. 2991, k. ú. Dubnica Poznámka: B 72, 73 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva speňažovaním poručiteľovho majetku formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, navrhovateľ: Os Prievidza, prostr. súd. komisára JUDr. Bibiána Burianová, Prievidza, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., so sídlom Okružná 1326/3, Detva - P 599/2022 - vz 284/22 ŤARCHY Bez zápisu
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad Nová Baňa, Mgr. Andrea Galetová, Bernolákova č. 5, 968 01 Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
AUKTION plus, s.r.o.
Záhradná 8/863
Detva

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk