Dražba bytu, Košice, okres Košice I

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 20.01.2023 o 11:00 hod. 19.01.2023 o 11:00 hod.
Konanie dražby 09.02.2023 11:00 hod.
Kategória byt
Lokalita Košice, okres Košice I
Označenie 220019
Stav výsledok
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice I, obci Košice-Staré Mesto, katastrálne územie Stredné Mesto, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor
na LV č. 10716:

 

Okresný úrad, katastrálny odbor:

  Košice

Okres:

Obec:

Katastrálne územie:

  Košice I

  Košice-Staré Mesto

  Stredné Mesto 

Číslo listu vlastníctva:

  10716

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Stavby:

Súpisné číslo:

  Na ulici:

Parcel. číslo:

Druh stavby:

Popis stavby:

843

  Protifašistických bojovníkov 

1015

9 – Bytový dom

bytový dom, Puškinova 8, Protifaš.boj.7

Vchod číslo:

Číslo poschodia, resp. podlažia (podľa spôsobu zápisu na LV):

Byt číslo:

Podiel na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1015, druh: Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1263 m2

8

2

9

465/10000

Vo vlastníctve:

Spoluvlastnícky podiel:

Hedviga Ivanová, rod. Ivanová, nar. 20.10.1971, trvale bytom Protifašistických bojovníkov 828/7, 040 01 Košice, SR

  1/1

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený je prístupný z ul. Puškinova 8 a aj z ul. Protifašistických bojovníkov 7, v centre krajského mesta Košice m.č. Staré Mesto,
v uličnej zástavbe pôvodných starších bytových domov. Úzke centrum mesta – Hlavná ulica je peši do 5 min, kde je kompletná občianska vybavenosť krajského mesta. Terén je rovinatý, prístup k domu je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť parkovania v uzavretom dvore pod domom, v mieste je možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je kompletná, v tesnej blízkosti domu je zastávka MHD. Bytový dom je v zachovalom stave, udržiavaný. Byt je situovaný na 2. – najvyššom poschodí vo východnej sekcii, dve izby sú orientované na východ, jedna na sever, byt má zrekonštruovanú kúpeľňu, WC a kuchyňu, je so štandardným vybavením, udržiavaný. V danej lokalite je zvýšená hlučnosť a prašnosť od dopravy.

 

OPIS STAVU

Byt č. 9 v bytovom dome súp.č. 843 v k.ú. Stredné Mesto

Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený je starší pavlačový bytový dom, v uličnej zástavbe pôvodných bytových domov  v  centre  mesta. 
Dom  je  prístupný  zo  západnej  strany  z  ul.  Puškinova  8  a  aj z východnej strany z ul. Protifašistických bojovníkov 7, v tejto časti domu na najvyššom poschodí
sa nachádza ohodnocovaný byt. Dom má uzavretý dvor, kde je možnosť parkovania. Dom má jedno podzemné,  má  tri  nadzemné podlažia, kde na prízemí sú prevažne priestory pre obchod a služby, v II a III. NP sú byty,      v dome je celkom 19 bytov
a 10 nebytových priestorov. Dom podľa údaju v predloženom znaleckom posudku bol postavený okolo r. 1890, je klasicky murovaný, stropy sú železobetónové
s rovným podhľadom, podbránia od ulice na dvor sú s klenbovými stropmi, strecha je v časti od ulice sedlová, v časti dvora je strecha pultová, krytina v časti škridlová,
v časti z azbesto-cementových šablón, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vchodové dvere drevené rámové presklené s elektronickým vrátnikom, schodiská s povrchom z liateho terasa, zábradlia s ozdobným kovaním, prístup
k bytom cez pavlače. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, elektriny, kanalizácie a plynu. Dom je udržiavaný v zachovalom technickom stave.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie
a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený. Byt č. 9 na 2. - najvyššom poschodí (III. NP) je prístupný z pavlače, má tri izby s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, šatník, byt nemá balkón ani lodžiu. Vlastník bytu má
v užívaní aj pivnicu, ale nakoľko  nie je vlastnícky  podložená  nie  je  predmetom  ohodnotenia.  Byt  bol  v r.  2010  čiastočne  zrekonštruovaný  a dispozične zmenený, pôvodne bol dvojizbový, pri rekonštrukcii bola z pôvodnej kuchyne vytvorená tretia izba, z pôvodnej špajze bola vytvorená kuchyňa, predelením jednej izby sadrokartónovou priečkou vznikol šatník, pri rekonštrukcii boli vymenené vnútorné rozvody vody, odpadu a elektriny, osadené nové ističe. Byt je štandardne vybavený, je napojený je na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú a plynovú prípojku, domový telefón. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie je lokálne gamat. pecami a v obývacej izbe je kachľová pec na tuhé palivo, ohrev TÚV je vlastným elektrickým bojlerom, svetelná elektroinštalácia s poistkovými automatmi. Podlahy sú v dvoch izbách drevené parkety, v jednej je podlaha laminátová, v predsieni
je PVC, v kuchyni, kúpeľni a vo WC je keramická dlažba. Okná sú drevené dvojité so žalúziami, dvere drevené rámové, do šatníku a kúpeľne sú dvere posuvné, vstupné dvere sú dvojkrídlové plastové. Na stenách a stropoch sú hladké omietky, v byte sú vysoké stropy. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza  kuchynská linka
na mieru v tvare U,   s nerezovým drezovým umývadlom s odkvapkávačom,
s nerezovou pákovou batériou, zabudovaný nerezový plynový sporák s rúrou, digestor, vstavaná umývačka riadu, keramický obklad stien za linkou. Bytové jadro
je murované, kde v kúpeľni sa nachádza samostatná sprcha v murovanom výklenku, plastová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo osadené na murovanej polici, vodovodné batérie sú nerezové pákové, dve so sprchou, v kúpeľni
je umiestnený elektrický bojler, na stenách pri vani, umývadle a v sprche
je keramický obklad stien. Splachovací záchod je samostatný, je so zabudovanou nádržkou v stene s keramickým umývadlom a keramickým obkladom stien. Byt je trvalo obývaný, udržiavaný je v dobrom technickom stave.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a  príslušenstva domu.

Vzhľadom na vek domu a jeho stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 200 rokov.

 

 

 

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č.182/93 Z.z. § 15. Vklad záložného práva v prospech EDYPLUS s.r.o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 36 258 881 - V-3503/2008 zo dňa 16.04.2008 v.z.289/08, Zápis zmeny záložného veriteľa - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0609/2017/CE - Z4003/2019 - v.z.675/2019
ODHAD CENY
175.000,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk