Dražba 2-izb.bytu, Kuchyňa, okres Malacky

Vyvolávacia cena 9 900,00 €
Obhliadka 07.11.2016 o 12:00 hod. 02.11.2016 o 12:00 hod.
Konanie dražby 09.11.2016 09:30 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Kuchyňa, okres Malacky
Označenie 81/2015
Stav výsledok
Kolo tretie
PREDMET DRAŽBY

Byt č. 1 sa nachádza v Bánovciach nad Bebravou, na ul. K nemocnici s.č. 36, vchod 16. Byt je v 1. nadzemnom podlaží 4 podlažného obytného domu /3 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie/. Bytový dom je postavený typizovanou murovanou technológiou. V nadzemných podlažiach sú byty. V 1. PP je spoločné zariadenie domu a pivnice. Byt č. 1 obsahuje 2 izby a príslušenstvo. Príslušenstvom je kuchyňa, kúpelňa, WC, chodba a pivnica, umiestnená v 1. PP. Kúpelňa i WC sú v murovanom bytovom jadre. Kuchyňa je vybavená typovou kuchynskou linkou so zabudovaným smaltovaným drezom a elektrickým sporákom. Vybavenie kúpelne tvorí iba umývadlo, vaňa je odstránená. Záchod je splachovací. Dvere v byte sú hladké. Podlahy sú pôvodné, v izbách vlysové, v ostatných miestnostiach PVC. Obklady sien sú v kuchyni, kúpelni i vo WC.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Jedná sa o byt v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, podštandardného vybavenia.

OPIS STAVU

Bytový dom má vykurovanie jednotlivých bytov riešené samostatnými vykurovacími systémami, v ohodnocovanom byte bolo lokálne plynové vykurovanie, dodávka plynu je prerušená, v čase obhliadky bolo vykurovanie 1 elektrickým konvektorom. V bytovom dome je rozvod iba studenej vody, teplá voda sa pripravuje v jednotlivých bytoch samostatne, v ohodnocovanom byte bola príprava TUV v zásobníkovom ohrievači vody, tento je odstránený, t.č. príprava teplej vody nie je. Odkanalizovanie bytov je do verejnej kanalizácie. Dom je zastrešený krovom s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Fasády sú opatrené brizolitom, vnútorné povrchy sú opatrené vápennými omietkami. Dvere v spoločných priestoroch sú drevené hladké, vchodové dvere sú oceľohliníkové presklené. Okná v bytovom dome sú drevené zdvojené. Podlahy v spoločných priestoroch sú prevážne betónové s cementovým poterom. Elektroinštalácia spoločných priestorov je svetelná i motorická. Dom má zhotovený bleskozvod.

Bytový dom bol postavený, skolaudovaný a daný do užívania v roku 1960. Potvrdenie o veku bytového domu vydal jeho správca - Byttherm Bánovce nad Bebravou. Uvažovaná životnosť daného druhu stavby je 100 rokov.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Ťarchy Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa § 23 ods.5 zák.NR SR č.182/93 Zb;spočívajúce v práve užívať p.č.1655 v prospech vlastníkov bytov v dome s.č.36-1236/98; Záložné právo v prospech vlastníkov bytov podľa § 15, zák.č.182/1993 Zb. dľa Z 821/07-911/07; Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15, zák.č. 182/1993 Z.z. na nehn. byt č. 1 na prízemí, vch. č. 16 byt. domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu dľa Z 367/11.-558/11 P1 12/2006 - Exekučný príkaz EX 319/2005 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, Exekútorský úrad, Nové Mesto nad Váhom.- 117/2006 P1 13/2006 - Exekučný príkaz EX 319/2005 na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, Exekútorský úrad, Nové Mesto nad Váhom.- 118/2006 P1 48/2006 - Exekučný príkaz EX 647/1999 z 25.5.2006 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor JUDR. Jaroslav Kabáč, Exekútorský úrad, Považská Bystrica.- 506/06 Z 1508/2008 - Exekučný príkaz EX 1902/2007 z 15.10.2008 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Exekútorský úrad, P.Jilemnického 1, 934 01 Levice. - 2114/08 Z 72/2010 - Exekučný príkaz EX 1463/2009-20 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor JUDr. Soňa Majkútová, Exekútorský úrad, Štúrova 257/8, 905 01 Senica.- 52/10 Z 353/2011 - Exekučný príkaz EX 532/2009 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, Exekútorský úrad, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany. -294/11 Z 38/2013 - Exekučný príkaz EX 338/2011 z 3.1.2013 zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor JUDr. Marián Janec, Exekútorský úrad, Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina.- 10/13 Z 1177/2013 - Exekučný príkaz EX 717/2013 z 24.6.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, Exekútorský úrad, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany.- 871/13 Z 1221/2013 - Exekučný príkaz EX 162/2013 z 24.5.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, Exekútorský úrad, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany.- 901/13 Z 1558/2013 - Exekučný príkaz EX 2179/2012 z 24.5.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, Exekútorský úrad, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany.- 1197/13 Z 1559/2013 - Exekučný príkaz EX 604/2012 z 24.5.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, Exekútorský úrad, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany.- 1198/13 Z 1560/2013 - Exekučný príkaz EX 3183/2012 z 24.5.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, Exekútorský úrad, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany.- 1199/13 Z 1561/2013 - Exekučný príkaz EX 3183/2012 z 24.5.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, Exekútorský úrad, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany.- 1200/13 Z 420/2016 - Exekučný príkaz EX 1473/2015 z 15.03.2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí, vch. 16 bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiele 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor JUDr. Eva Falisová, Exekútorský úrad, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava, IČO 42263425.- 630/16 Poznámky: P2 10/2006 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 319/2005 predajom nehnuteľnosti na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, Exekútorský úrad, Nové Mesto nad Váhom.- 116/2006 P2 44/2006 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 647/1999 z 25.5.2006 zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Kabáč, Exekútorský úrad, Považská Bystrica. - 505/06 P2 43/2008 - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 1902/2007 z 14.2.2008 zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Exekútorský úrad, P.Jilemnického 1, 934 01 Levice. - 383/08 P 93/2013 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na dobrovoľnej dražbe z 6.5.2013 na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, záložný veriteľ BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou.- 600/13 P 345/2013 - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 1638/2013 z 9.12.2013 zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Bernard Janík, Exekútorský úrad,Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.- 1740/13 P 25/2015 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby z 03.02.2015 na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, záložný veriteľ BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 31446639.- 134/15 P 36/2016 - Oznámenie o dražbe Zn. 81/2015 z 01.02.2016 na nehn. byt č. 1 na prízemí, vch. 16 bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiele 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, dražobník GENERALITY, a.s., Bavlnárska 312/9, 911 05 Trenčín, IČO 47132507.- 460/16 P 95/2016 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 316/2014 z 18.04.2016 zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí, vch. 16 bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiele 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, Exekútorský úrad, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany.- 808/16 P 83/2016 - Oznámenie o 1. opakovanej dražbe Zn. 81/2015 z 23.03.2016 na nehn. byt č. 1 na prízemí, vch. 16 bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiele 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, dražobník GENERALITY, a.s., Bavlnárska 312/9, 911 05 Trenčín, IČO 47132507.- 716/16 P 30/2016 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby z 08.02.2016 na nehn. byt č. 1 na prízemí, vch. 16 bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiele 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, záložný veriteľ BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 31446639.- 419/16 P 346/2013 - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 2539/2013 z 9.12.2013 zriadením exekučného záložného práva na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súdny exekútor Mgr. Bernard Janík, Exekútorský úrad,Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.- 1741/13 P 203/2013 - z 24.7.2013 Oznámenie o dražbe 55/2013 na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, dražobník BENEFIT GROUP II. a.s., Braneckého 161/12, 911 01 Trenčín, IČO 47132507.- 1022/13 P 110/10 z 31.3.2010 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 010A/2010 na nehn. byt č. 1 na prízemí bytového domu s.č. 36 na p.CKN č. 1655 v podiely 1/1 so spoluvlastníckym podielom 58/1570 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, dražobník REAL DUBNICA, s.r.o., Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 44504004.- 606/10 Rozsudok 4C/15/2014 z 19.9.2014 dľa Z 1640/2014.- 1723/14
ODHAD CENY
Znalecký posudok: Ing. Ľudovít Jurík, Hurbanova 519/24, Senica Číslo znaleckého posudku: 376/2015 Odbor znalca: stavebníctvo Odvetvie znalca: odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby Vyhotovený dňa: 25.11.2015
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad, Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
BENEFIT GROUP II, a. s.
Braneckého 161/12
Trenčín

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk